01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.3godz.18min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rumak: Zaczęliśmy bardzo dobrze, ale…

prezentacjalecha (63) rumak- Nie ma już tak sil­nych zespołów jak kiedyś. Wisła na początku XX wieku przy­jeżdżała i domi­nowała w każdym spotka­niu, bo miała 11 dobrych zawod­ników i wygry­wała bez wzglę­du na prze­ci­wni­ka. Dzisi­aj nikt nie zbu­dował tak moc­nego piłkarsko i men­tal­nie zespołu. Wydawało się, że Legia jest taką drużyną, zresztą mimo poraż­ki z Koroną myślę, że jest tego bliska - mówi w roz­mowie z “Rzecz­pospolitą” Mar­iusz Rumak.

Szkole­niowiec Lecha ma pra­wo do zad­owole­nia. Jego druży­na świet­nie zain­au­gurowała rundę wiosen­ną, wygry­wa­jąc wysoko z Ruchem Chorzów 4:0. — Zaczęliśmy bard­zo dobrze, ale moc­no stą­pamy po zie­mi. Już w szat­ni w Chor­zowie i ja, i kap­i­tan zespołu tonowal­iśmy nas­tro­je. Było widać radość, ale wiemy, że przed nami 14 trud­nych meczów — przyznaje.

Zwraca on jed­nocześnie uwagę na prob­lem doty­czą­cy młodych zawod­ników w pol­skiej lidze. Tren­er Lecha uważa, że w zbyt wielu przy­pad­kach decy­du­ją się oni a szy­bko na wyjazd zagranicę, co przekła­da się później a ich przy­go­towanie do gry w nowym klu­bie. - Żeby poradz­ić sobie na Zachodzie, nie moż­na się u nas tylko wyróż­ni­ać, trze­ba być gwiazdą. Wyda­je się, że tą drogą idzie Łukasz Teodor­czyk, który trafił do nas jako solid­ny ligowiec, po to, żeby pod­nieść swo­je umiejęt­noś­ci. Nie wiem, czy młodzi są już przy­go­towani na pły­wanie w głębok­iej wodzie. Artjom wyjechał z Lecha i od razu strzela gole w Bun­deslidze, Arka­diusz Milik tylko wal­czy o miejsce w składzie Bayeru — zauważa Rumak.

On sam pokazał już, że jest osobą, która chęt­nie staw­ia na wychowanków. Pod jego wodzą w klu­bie zade­bi­u­towało już czterech. - Będę wspier­ał wychowanków, ale tylko wtedy, jeśli będą lep­si od zawod­ników, których już mam w drużynie - twierdzi trener.

więcej: http://www.rp.pl/artykul/585939,984462-Lecha-widze-z-charakterem.html

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.