Rumak: Zespół powinien zostać wzmocniony teraz, bo…

rumak trener- Robimy wszys­tko, żeby Teodor­czyk przeszedł do nas już zimą, ale zobaczymy jak potoczą się negoc­jac­je. Jeśli chce­my wal­czyć o wysok­ie cele, to potrze­bu­je­my napast­ni­ka już ter­az — mówi Mar­iusz Rumak.

Szkole­niowiec od dłuższego cza­su zapowiadał sprowadze­nie napast­ni­ka, który pod­niesie jakość gry w ofen­sy­wie. Kon­trakt z Lechem pod­pisał Łukasz Teodor­czyk, ale jak wiado­mo do stol­i­cy Wielkopol­s­ki trafi dopiero latem. Chy­ba, że oba klu­by porozu­mieją się w spraw­ie trans­feru już zimą.

- Przede wszys­tkim w rundzie jesi­en­nej brakowało nam zawod­ników ofen­sy­wnych, siły ognia. I tutaj szukaliśmy zawod­ników właśnie na te pozy­c­je. Doszedł jeden, mam nadzieję, że uda się trans­fer­ować Teodor­czy­ka, być może kogoś jeszcze - zaz­nacza Rumak. — Zespół powinien zostać wzmoc­niony ter­az, to ter­az, a nie latem, wal­czy o mis­tr­zost­wo — Zespół powinien zostać wzmoc­niony ter­az, to ter­az, a nie latem, wal­czy o mis­tr­zost­wo doda­je.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress