01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.1godz.56min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Sadlok: Nadal czegoś brakuje

Polo­nia Warsza­wa prze­grała dzisiejszy mecz 1:0. Mimo, że w drugiej połowie próbowała powal­czyć i zdobyć gola, to jed­nak zabrakło trochę dokład­noś­ci i szczęś­cia. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pomec­zowym komen­tarzem Macie­ja Sadloka.

- Prze­gral­iśmy w innym sty­lu niż niek­tóre mecze, było widać więk­sze zaan­gażowanie, więk­szą wolę wal­ki. Nieste­ty nadal czegoś braku­je i to jest naj­gorsze, bo żeby grać w pucharach potrze­bu­je­my punk­tów, a po pros­tu ich nie zdoby­wamy – pod­sumował dzisiejsze spotkanie obroń­ca zespołu goś­ci, Maciej Sadlok.

- Mamy dwa mecze, wal­czymy o 6 punk­tów, bo, o co innego moż­na wal­czyć. Jak się życie ułoży to czas pokaże, trze­ba wyjść na boisko i robić to, co dzisi­aj. Potrzeb­na jest chęć wal­ki, bo niekiedy trochę tego brakowało, a gdy­by jeszcze dołożyło się do tego trochę szczęś­cia w niek­tórych sytu­ac­jach może było­by ter­az lep­iej. Oso­biś­cie nie pamię­tam, kiedy na Lechu mieliśmy tyle sytu­acji, bo jest to bard­zo cięż­ki teren, a jed­nak potrafil­iśmy sobie stworzyć sytu­acje, mimo fatal­nego stanu boiska. Wiado­mo jed­nak, że murawa jest taka sama dla obu zespołów – mówił piłkarz.

Za nies­portowe zachowanie w ostat­nich min­u­tach meczu czer­woną kartką został ukarany Edgar Cani. Jego zachowanie nie podo­ba się także kole­gom z drużyny. - Wyda­je mi się, że takie sytu­acje są niedo­puszczalne i powin­no się z tym coś zro­bić. Jeśli chce­my zdobyć jakieś punk­ty, to po pros­tu musi tego chcieć cała druży­na, a takie zachowanie jest po pros­tu poniżej kry­ty­ki i dla mnie jest nie zrozu­mi­ałe – zakończył obroń­ca Czarnych Koszul.

 

Łukasz Cyra­ni­ak

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.