Skorża: obie drużyny chciały wygrać i obie straciły 2 punkty

- Myślę, że końcówka tego meczu jeszcze trzy­ma wszys­t­kich w emoc­jach. I zacznę właśnie od koń­ca, bo uważam, że to był naja­trak­cyjniejszy frag­ment spotka­nia. Obie drużyny postaw­iły wszys­tko na jed­ną kartę i chci­ały strzelić gola. U nas np. jed­nej z sytu­acji nie wyko­rzys­tał Janusz Gol — mówił na kon­fer­encji pra­sowej Maciej Sko­rża.

- Jeśli chodzi o środek spotka­nia, to Lech nas przy­cis­nął, groźniej zaatakował. Trud­niej nam było utrzy­mać się przy piłce, ale wys­zliśmy do prze­ci­wni­ka, na kon­tratak i po wejś­ciu Michała Żyro gra trochę się oży­wiła. Lech miał więcej groźnych sytu­acji pod nasza bramką i szko­da kilku naszych sytu­acji, ale myślę, że remis jest wynikiem spraw­iedli­wym, bo różne były okresy gry, ale ostate­cznie był to wyrów­nany mecz.

- Na pewno z tego remisu nikt nie jest zad­owolony, bo obie drużyny chci­ały wygrać i obie drużyny straciły 2 punk­ty. Tonew był dziś dla nas niespodzianką. Spodziewal­iśmy się, że Bakero zagra skrzy­dłowym, ale myślałem bardziej o Wilku. Myślę, że z Tonewem dobrze radz­ił sobie u nas Jędrze­jczyk.

- Lech dobrze grał piłką, a z  mojej per­spek­ty­wy, na ciepłe słowa zasłużył młody zawod­nik – Marcin Kamińs­ki i ten zawod­nik był dla mnie zaskocze­niem. U nas Ivi­ca poszedł va banque i nieste­ty nie udało się. Cza­sem po pros­tu braku­je szczęś­cia. Pił­ka mu odskoczyła i szko­da tej sytu­acji, ale taka jest właśnie pił­ka. Mimo, że żad­na bram­ka nie padła, to zapamię­tamy go i nikt, kto był na tym spotka­niu, nie mógł się nudz­ić i żałować, że stracił 1,5 godziny.

- Opinia, że Legia gra najład­niejszą piłkę jest subiek­ty­w­na. Każdy mecz jest inny i np. dzisi­aj trafil­iśmy na sil­nego rywala. Chcieliśmy grać otwartą piłkę, ale Lech nam na to nie poz­wolił. Dzisi­aj to właśnie Lech grał ład­niej. Gra się tak, jak prze­ci­wnik pozwala. A dziś dobrze grali obroń­cy Lecha. To był trud­ny mecz dla obu drużyn. Jak już wspom­ni­ałem, dobry wys­tęp Kamińskiego, który blokował Ljubo­ję i my na pewno spodziewal­iśmy się więcej — zakończył.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress