Ślusarski, czyli główka pracuje

Odkąd zimą sezonu 2010/2011 Bar­tosz Ślusars­ki przeszedł do „Kole­jorza” zdobył dla niego sie­dem bramek. Jak sam ostat­nio pod­kreślał, nigdy nie był typem bramkostrzel­nego napast­ni­ka. Od tego cza­su dla Lecha zdobył osiem bramek, z czego aż sześć głową.

Ślusarz” w poprzed­nim sezonie był kry­tykowany za brak goli. Te hur­towo zdoby­wał Artiom Rud­nev, którego part­nerzy świet­nie obsługi­wali cen­tra­mi w pole karne rywala. I to on był odpowiedzial­ny za wykańczanie akcji głową. Z kolei, gdy na boisku pojaw­iał się Bartek Ślusars­ki zaj­mował miejsce na skrzy­dle, rzad­ko wys­tępu­jąc w ataku z Rud­n­evem. Swoich sytu­acji na zdoby­cie bram­ki głową nie miał, bo dośrod­kowa­nia kierowane były do Łotysza.

W tym sezonie sytu­ac­ja się zmieniła i to Ślusars­ki jest adresatem piłek cen­trowanych w szes­nastkę rywala. I kil­ka razy udało się mu już udowod­nić, że potrafi świet­nie grać głową. Zdobył w ten sposób w tym sezonie już trzy bram­ki i jest najskuteczniejszych piłkarzem Lecha w lidze. Nogą trafił jedynie w Tałdyko­r­ganie, ale był to gol bard­zo ważny, decy­du­ją­cy tak naprawdę o awan­sie „Kole­jorza” do kole­jnej rundy.

Podob­nie było dwa lata temu. W poprzed­nim sezonie „Ślusarz” nie trafił ani jed­nej bram­ki, jed­nak gdy­by cofnąć się jeszcze bardziej wstecz, do wios­ny sezonu 2010/2011 w kar­totece tego piłkarza odna­jdziemy cztery bram­ki zdobyte dla Lecha — z czego aż trzy głową. Sytu­ac­ja podob­na do tej, którą spo­tykamy w tym sezonie.

Ślusars­ki głową gra bard­zo dobrze i sam przyz­na­je, że czeka na swo­je bram­ki zdobyte nogą. Te jed­nak przy­chodzą bard­zo trud­no. Wydawało się, że to się zmieni w niedzielę, ale napast­nik Lecha zmarnował wyborną okazję i swo­je plany musi przełożyć na kole­jny mecz. Na razie jed­nak pewni może­my być jed­nego, że głowa to moc­ny atut Ślusarskiego i może nawet lep­iej, żeby nią uderzał, jeśli efek­tem tych strza­łów ma być gol.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress