Ślusarski: Kurs na moją bramkę ciągle rośnie

- Na mój wniosek Bar­tosz Ślusars­ki otrzy­mał propozy­cję przedłuże­nia kon­trak­tu – zako­mu­nikował wczo­raj na kon­fer­encji pra­sowej Mar­iusz Rumak. Tren­er Lecha Poz­nań chce, żeby ten zawod­nik pozostał w stol­i­cy Wielkopol­s­ki na kole­jny sezon.

Sam zain­tere­sowany pod­kreśla, że widzi­ał się już sze­fos­t­wem klubu, jed­nak nie ma jeszcze żad­nej decyzji doty­czącej przedłuże­nia umowy. — Zobaczymy jak będzie. Jeszcze wiele może się zdarzyć, mamy ter­az ważniejsze sprawy na głowie - mówi „Ślusarz”.

W rundzie wiosen­nej ten piłkarz gra znacznie więcej, lecz nadal czeka na swo­ją bramkę. — Kiedyś dochodz­iłem do sytu­acji, a ter­az ich nie mam. Bram­ki kiedyś przyjdą… może. Miałem ostat­nio dwie asysty. Koledzy mówią, że jak miałem ostat­nio asys­tę, a ter­az wywal­czyłem karnego, to powinienem mieć zal­ic­zoną jed­ną bramkę. Na zakładach buk­mach­er­s­kich kurs na moje trafie­nie rósł i rósł, ludzie domy poza­staw­iali i nic - śmi­ał się po wczo­ra­jszym spotka­niu zawod­nik Lecha.

Napast­nik nie potrafi jed­nak wytłu­maczyć, dlaczego druży­na miała wczo­raj prob­lem z wyko­rzys­taniem sytu­acji, jakie sobie stwarza­ła. – Może to przez wagę spotka­nia. Boisko nam nie służy, ale przy tych okaz­jach, które mieliśmy, to nie powin­no być prob­le­mem. Mogliśmy zachować się lep­iej. Ostat­nio reg­u­larnie punk­tu­je­my, a to jest najważniejsze. Jakoś się przy­czyniłem do awan­su do pucharów, gram ostat­nio więcej niż jesienią, czu­je się nie naj­gorzej, ale braku­je mi skutecznoś­ci — przyz­na­je Ślusarski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress