Sztab szkoleniowy testował ustawienia w ofensywie

Dla Lecha Poz­nań czwartkowe star­cie w europe­js­kich pucharach było dopiero trzec­im meczem od momen­tu rozpoczę­cie przy­go­towań do nowego sezonu. Ten fakt tren­er Mar­iusz Rumak postanow­ił wyko­rzys­tać na przetestowanie kilku ustaw­ień w for­ma­cji ofen­sy­wnej. Dlat­ego pod­czas wczo­ra­jszego meczu kil­ka razy mogliśmy zaob­ser­wować zmi­any na pozy­cji napast­ni­ka oraz skrzydłowych.

Spotkanie w wyjś­ciowym składzie rozpoczął Bar­tosz Ślusars­ki, który w pier­wszej połowie był najbardziej wysunię­tym zawod­nikiem „Kole­jorza”. Na skrzy­dłach wspier­ali go Ger­go Lovren­ci­cs z prawej strony boiska oraz Alek­san­dar Tonew po prze­ci­wległej stronie.

W prz­er­wie opiekun Lecha postanow­ił jeszcze bardziej wzmoc­nić siłę ofen­sy­wną swo­jej drużyny. Pod­wies­zonego w pier­wszej częś­ci spotka­nia Siergie­ja Kri­w­ca zmienił Vojo Ubi­parip, który dołączył w ataku do Bar­tosza Ślusarskiego. W tym momen­cie druży­na przeszła z ustaw­ienia 4–5‑1, w zasadzie dokład­nie z 4–2‑3–1 na 4–4‑2.

Niez­nacznie zmieniła się również rola Ger­go Lovren­ci­c­sa, który grał jeszcze wyżej, zostaw­ia­jąc sporo miejs­ca na grę Mateuszowi Możdże­niowi, który bard­zo częs­to wysoko podłączał się do akcji „Kole­jorza”. Podopieczni Mar­iusza Ruma­ka mogli poz­wolić sobie na taki manewr przede wszys­tkim po wejś­ciu na boisko Rafała Murawskiego, który uspokoił grę Lecha w środ­ku pola. Pojaw­ie­nie się na muraw­ie „Mura­sia” zde­cy­dowanie popraw­iło chao­ty­czną do tej pory grę jego kolegów z zespołu.

Na kil­ka min­ut przed końcem spotka­nia na boisku pojaw­ił się Jacek Kiełb, który zastąpił Alek­san­dara Tonewa. „Ryba” chęt­nie schodz­ił z lewej strony boiska na szpicę, pozwala­jąc tym samym zejść w głąb pola Bar­toszowi Ślusarskiemu. Lechi­ci wyko­rzys­tali ten manewr pod­czas dwóch, trzech akcji ofensywnych.

Sztab szkole­niowy cały czas szu­ka opty­mal­nego ustaw­ienia zespołu. Takiego, które poz­woli wyko­rzys­tać atu­ty ofen­sy­wnych zawod­ników z Alek­san­darem Tonewem i Ger­go Lovren­ci­c­sem na czele. Mar­iusz Rumak ma również spory ból głowy jak wyko­rzys­tać pozy­cję pod­wies­zonego pod napast­ni­ka środ­kowego pomoc­ni­ka. We wczo­ra­jszym meczu to rozwiązanie nie sprawdz­iło się, a part­nerzy nie ułatwiali gry Siergiejowi Kriwcowi.

- Tren­er szu­ka najlep­szego rozwiąza­nia dla naszego zespołu — zauważa Vojo Ubi­parip. — Musimy pamię­tam, że my trzy tygod­nie temu rozpoczęliśmy przy­go­towa­nia do nowego sezonu i nasza dys­pozy­c­ja jest dale­ka od naszych oczeki­wań — mówi z kolei Bar­tosz Ślusarski.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress