Cykl “Ja na szy­nach” rozpoczy­namy wywia­dem z księdzem Jack­iem Markowskim, kapelanem Lecha Poz­nań, dla którego “Kole­jorz” to zde­cy­dowanie coś więcej, niż pas­ja. Gdy zadz­wonil­iśmy do księdza Jac­ka z pytaniem, czy