Trałka: Dobra pozycja startowa przed wiosną

- Zdoby­cz punk­towa jest na pewno na plus. Mamy dobrą pozy­cję star­tową przed kole­jną rundą. Na anal­izę rundy jeszcze przyjdzie czas. Zimą będziemy pra­cow­ać nad tym, co było złe. Będziemy chcieli grać zde­cy­dowanie lep­iej u siebie i zacząć punk­tować — mówi Łukasz Trał­ka.

Latem zamienił on Warsza­wę na Poz­nań. Pomoc­nik Lecha jest zad­owolony ze swo­jej decyzji. Jak sam przyz­na­je bez prob­lemów zaak­li­maty­zował się w nowym mieś­cie. — Nie mam z tym więk­szego prob­le­mu. Dobrze się czu­ję w Poz­na­niu i sku­pi­am się tylko na piłce — przyz­na­je.

Jaki był dla niego mija­ją­cy 2012 roku? – Ciężko jest poz­bier­ać myśli, nie zas­tanaw­iałem się jeszcze nad tym. Jeśli chodzi o ostat­nie pół roku, to był to niezły okres. Wiem, że jest jeszcze wiele do poprawy i mogę grać lep­iej, jed­nak nie ma co narzekać — uważa Trał­ka.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress