07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.23godz.53min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trałka. Na dziś lepszy niż Murawski

W słab­szej dys­pozy­cji w pier­wszej częś­ci sezonu ligowego jest Rafał Muraws­ki. Tren­er Mar­iusz Rumak zauważył, że gdy na boisku się nie pojaw­iał, to gra Lecha wyglą­dała bard­zo słabo, a jego zespół te mecze prze­gry­wał. To jed­nak nie on, a Łukasz Trał­ka jest dzisi­aj czołową postacią Lecha. Jego postawa na boisku nie przeszła uwadze Walde­mara For­nali­ka. I dobrze, bo jako jeden z nielicznych graczy Lecha na nie zasłużył.

Muraws­ki po powro­cie z urlopu zawodzi. Nie mamy do niego więk­szych pre­ten­sji za grę, nie popeł­nia poważniejszych błędów na boisku, ale sprze­cięt­ni­ał. Widzieliśmy Rafała w znacznie lep­szej dys­pozy­cji i odnosząc się do poziomu, który prezen­tował wcześniej, moż­na uznać, że gra nie najlepiej. Owszem, lep­iej niż Drew­ni­ak, ale mimo to po „Mura­siu” moż­na spodziewać się więcej. Dużo więcej.

Brak kla­sowego pomoc­ni­ka w środ­kowej linii nie jest jed­nak tak widoczny. Wysoką dys­pozy­cję od samego początku sezonu prezen­tu­je Łukasz Trał­ka. Wys­tępu­ją­cy od tego sezonu przy Buł­garskiej pomoc­nik gra pewnie, zde­cy­dowanie i to on jest w więk­szoś­ci spotkań jed­nym z naj­jaśniejszych punk­tów zespołu. A na powołanie zasłużył znacznie bardziej niż Murawski.

Ten na początku sezonu otrzy­mał jeszcze zaprosze­nie na zgrupowanie od tren­era Walde­mara For­nali­ka. Nie zagrał wiele w pier­wszych meczach pod wodzą nowego selekcjon­era, na kole­jnym zgrupowa­niu pojaw­ił się tylko i wyłącznie ze wzglę­du na prob­le­my oso­biste Euge­na Polan­skiego, żeby w końcu wypaść z kadry. Jego miejsce zajmie jed­nak inny Lechita.

Wybór For­nali­ka wyda­je się być dobry. Od dłuższego cza­su speku­lowało się o możli­wym powoła­niu dla Trał­ki, który gra bard­zo dobry fut­bol i prezen­tu­je się znacznie lep­iej, niż Muraws­ki. Obaj na boisku ze sobą współpracu­ją nieźle, z dobrym skutkiem dla „Kole­jorza”. Gdy­by jed­nak wskazy­wać na lep­szego z tej pary, to dziś z czystym sum­ie­niem moż­na wskazać właśnie Trałkę.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.