Trener chciał punktów, zdobywa ich najwięcej

Mar­iusz Rumak piłkarzy Lecha Poz­nań prowadz­ił w ośmiu meczach ligowych. Ten najm­niej doświad­c­zony tren­er zespołu T‑Mobile Ekstrak­lasy jest także niezwyk­le skuteczny skuteczny. Prowad­zona przez niego druży­na zdobyła już 16 punk­tów, co daje śred­nią 2 punk­tów na mecz. Żaden inny szkole­niowiec nie może poszczy­cić się takim wynikiem.

Gdy­by przeanal­i­zować tabelę roz­gry­wek od momen­tu prze­jś­cia przez młodego tren­era „Kole­jorza”, ten znalazł­by się na drugim miejs­cu. Bard­zo dobry wynik z Zagłę­biem Lubin zan­otował także Pavel Hapal, który co praw­da ostat­nio potknął się z GKS-em Bełchatów, ale w ostat­nich ośmiu meczach zdobył 20 punktów.

Wydawać by się mogło, że tym osiąg­nię­ciem tren­er Rumak zamknął usta swoim kry­tykom. Ci od samego początku atakowali obec­nego szkole­niow­ca Lecha za nad­mierną pewność siebie i przeko­nanie o swo­jej wartoś­ci, a także o tym, że jego pra­ca przyniesie efekty.

Te przyszły w kluc­zowym dla “Kole­jorza” momen­cie, kiedy ten odpadł, z Pucharu Pol­s­ki, który wydawał się być nie tylko najkrót­szą, ale również najłatwiejszą drogą do zdoby­cia awan­su. Lech Poz­nań z tych roz­gry­wek odpadł, a później zaczął fan­tasty­czną passę meczów bez poraż­ki. Od tego momen­tu na drużynę prowad­zoną przez Mar­iusza Ruma­ka nie ma moc­nych i jeśli ten stan utrzy­ma się do koń­ca sezonu, wyda­je się, że nic nie jest wstanie pow­strzy­mać go przed zakończe­niem z powodze­niem mis­ji, która już dawno była określana mianem „impos­si­ble”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress