Trener Skorża: Wspólna praca będzie mocnym punktem

Trener Skorża: Wspólna praca będzie mocnym punktem

W poprzed­niej kole­jce T‑Mobile Ekstrak­lasy Lech Poz­nań prze­grał z Jagiel­lonią Białys­tok na wyjeździe 0:1. Już w sobotę lechi­ci zmierza się z byd­goskim Zaw­iszą. Jak ostat­nią poty­czkę Kole­jorza komen­tu­je tren­er Skorża?

- Jeżeli chodzi o wynik meczu to jest sprawa, na którą założyło się kil­ka czyn­ników. Mini zgrupowanie nie będzie miało wypły­wu na sobot­nie spotkanie. Mecz z Zaw­iszą to już zupełnie inna his­to­ria, inna możli­wość do pokaza­nia się. Nie ukry­wam, że po tych pier­wszych dni­ach, po okre­sie pra­cy, nie wszys­tkie sprawy poszły tak jak zakładałem – według mojego planu. Niek­tóre rzeczy muszę zwery­fikować. Wciąż mam dużo optymiz­mu. Widzę jak chłopa­ki pracu­ją na treningach. Moim zadaniem jest ter­az przełoże­nie pra­cy na treningu na mecz – komen­tu­je trener.

Od czterech kole­jek Lech nie potrafi wygrać spotka­nia. Za tren­era Chroba­ka poz­na­ni­a­cy trzykrot­nie zremisowali.

- W Lechu jest wielu doświad­c­zonych zawod­ników. Są to gracze o dużych umiejęt­noś­ci­ach i żeby to wszys­tko grało to muszą ist­nieć sprzy­ja­jące okolicznoś­ci. Piłkarze nadal czu­ją ogrom­ny zawód po odpad­nię­ciu z Ligi Europe­jskiej. Waż­na będzie ter­az pewność siebie zawod­ników, która zosta­je podana ogrom­nej pró­bie. Nie jesteśmy drużyną, jaką powin­niśmy być. To od nas zależy, czy zakręt na jakim się znaleźliśmy to coś poważnego. Wspól­na pra­ca będzie moc­nym punk­tem – kon­tynu­u­je szkoleniowiec.

W najbliższej kole­jce Lech pode­jmie na włas­nym sta­dion­ie Zaw­iszę, którego prowadzi od kilku tygod­ni tren­er Rumak. Druży­na z Gdańskiej ma poważne prob­le­my w tym sezonie. Czy były szkole­niowiec Kole­jorza chce wprowadz­ić podob­ny styl gra­nia w swoim nowym klubie?

- Ja nie zaj­mu­je się prob­le­ma­mi Zaw­iszy. Ja sku­pi­am się na swo­jej drużynie. Dla nas to może być mecz, który będzie iskrą, która odpali. To wszys­tko ma ruszyć. To, co jest nam potrzeb­ne, to wygrana, żadne słowa nie zastąpią zwycięst­wa. Sobot­ni mecz to kluc­zowy moment sezonu – oce­nia tren­er Sko­rża. — Zaw­isza w wielu ele­men­tach próbu­je kopi­ować ele­men­ty poprzed­niego Lecha. Szcz­erze mówiąc to zależy nam na tym, byśmy grali naszą piłkę i nie patrzyli na prze­ci­wni­ka. Gramy na swoim sta­dion­ie, z roz­machem, musi być widać, kto jest lep­szą drużyną.

Atutem tren­era Ruma­ka może być to, iż przez 2,5 roku prowadz­ił on zespół Kolejorza.

- Jak­iś czas temu miałem być trenerem Zaw­iszy. Anal­i­zowałem tę drużynę, więc wiem, jak gra­ją. Siły będą wyrównane.

W najbliższym cza­sie Lecha czeka piłkars­ki mara­ton. Najpierw mecz z Zaw­iszą, potem pucharowa poty­czką z Wisłą Kraków, a następ­nie batalia przy Łazienkowskiej.

- Jeżeli chodzi o zestaw prze­ci­wników to ma to swo­je dobre i złe strony. Będę miał ciekawy obraz drużyny i każdego zawod­ni­ka, jak prezen­tu­je się na tle rywali. Mecz z Wisłą to będzie super mate­ri­ał, po którym ja będę bard­zo dużo wiedzi­ał. Coraz bardziej będę pre­cy­zował swo­je zada­nia wzglę­dem scoutin­gu pod kątem trans­fer­ów zimowych.

W ostat­nim cza­sie Kole­jorz bory­ka się kon­tuz­ja­mi. Jak wyglą­da sytu­ac­ja kadrowa w Lechu?

- Oszczędza­my chorych piłkarzy jak najbardziej. Chcę żeby ich powrót nastąpił wtedy, gdy będą oni na 100% gotowi do gry jeżeli będzie niepewność to ja nie chcę ryzykować kosztem ich zdrowia – dodaje.

Z Jagiel­lonią w niebiesko-białych barwach zade­bi­u­tował Zaur Sada­jew. Jed­nak pier­wszy mecz nie był dla napast­ni­ka udany.

- Bard­zo się cieszę, że Zaur jest z nami. To bard­zo pra­cow­ity zawod­nik. Bałem się, że w tym aspekcie będą z nim jakieś prob­le­my. To ambit­ny człowiek. To, że jest nieskuteczny i gra ner­wowo to wyni­ka z sytu­acji w jakiej się znalazł. Jemu zależy na tym, by w Lechu pokazać się z jak najlep­szej strony – oce­nia piłkarza.

Tren­er Sko­rża staw­ia zamierza staw­iać na młodych zawod­ników, dotąd pomi­janych w usta­la­niu składu na meczu.

- Z dużą uwagą przyglą­dam się młodym zawod­nikom, którzy mniej grali np. Dark­owi Formel­li i Janowi Bed­narkowi. Myślę, że przyszłość może do nich należeć. Pode­jś­cie całej drużyny stoi na wysokim poziomie. Jestem w pełni usatys­fakcjonowany tym, co widzę na treningach. Ter­az trze­ba to przełożyć na mecz – przyznaje.

Najwięk­sza rywal­iza­c­ja wyda­je się być w bram­ce Kole­jorza. Do zdrowia wraca Jas­min Burić, pełny zapału jest Maciej Gos­tom­s­ki, a weter­an Krzysztof Kotorows­ki nie zamierza odd­awać rękawic.

- Jas­min jest gotowy do gry i mogę z niego korzys­tać w pełnym wymi­arze. Mam trzech bard­zo dobrych bramkarzy. Fajnie, ze ta pozy­c­ja jest tak obstaw­iona ww drużynie, jed­nak tylko jeden z nich może grać. Będę rotował zawod­nika­mi. Liczę, że rywal­iza­c­ja zaowocu­je tym, iż będziemy mieć zawsze bard­zo dobrego piłkarza w bram­ce. Byłbym zdzi­wiony, gdy­by któryś z nich powiedzi­ał, ze czu­je się rez­er­wowym. Bramkarz musi być pewny siebie – kończy.

Kursy na mecze Lecha

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.