Trenerski dwugłos po meczu Legia — Lech

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­a­mi tren­erów po kon­fer­encji prasowej.

Mar­iusz Rumak (Lech Poz­nań): - To było bard­zo trudne spotkanie. Widać, że Legia to kla­sowy zespół i to, że jest na pier­wszym miejs­cu, to nie jest przy­padek. Dzisi­aj zwyciężył zespół i to, tak naprawdę to dla kibiców nie jest rados­na infor­ma­c­ja, ale struk­tu­ra gry defen­sy­wnej. Od defen­sy­wy się wychodzi nad ofen­sy­wą będziemy pra­cow­ać później. Legia stworzyła sobie kil­ka sytu­acji i jestem dum­ny z tego, że zespół to wytrzy­mał. Stworzyliśmy dwie-trzy sytu­acje, jed­ną wyko­rzys­tal­iśmy. To spotkanie pokaza­ło, gdzie jest Lech i w którym kierunku będzie się rozwijał.

Maciej Sko­rża (Legia Warsza­wa): - Naszym celem było zdomi­nowanie Lecha. Od początku chcieliśmy zagrać agresy­wnie, pressingiem. Chcieliśmy jak najczęś­ciej grać w pole karne, odci­nać napast­ników Lecha od groźnych podań. Początek był taki jak zakładal­iśmy, nie stworzyliśmy sobie sytu­acji, ale kon­trolowal­iśmy mecz. Nieste­ty w 25. Min­u­cie popełnil­iśmy błąd po długim poda­niu, nie zebral­iśmy drugiej pił­ki i nieste­ty dobre podanie w tem­po za ple­cy obroń­cy zakończyło się bramką. My też mieliśmy okaz­je, nie było ich wiele, ale robil­iśmy, co mogliśmy. Lech był trud­nym rywalem, ograniczał bard­zo dobrze nam pole manewru. Staral­iśmy się zmienić rezul­tat, dłużej utrzy­mać się przy piłce, zmieni­ać ciężar gry. Nie do koń­ca się to udało. Zabrakło spoko­ju, opanowa­nia, był chaos i ner­wy i to powodowało, że dokony­wal­iśmy złych wyborów. Lech był lep­szy o jed­ną bramkę, był zabójc­zo skuteczny. Ta poraż­ka staw­ia nas w trud­nej sytu­acji, stra­cil­iśmy cenne punk­ty. Wszys­tko ter­az zaczy­na się od nowa, nie mamy już przewa­gi nad grupą poś­cigową. Nie może­my się już pomylić i tylko trzy zwycięst­wa mogą dać Legii mistrzostwo.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress