02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.13godz.0min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ubiparip? Trudno mówić o przełamaniu

Postaw­ie­nie w piątkowym meczu na Vojo Ubi­pari­pa okaza­ło się strza­łem w dziesiątkę. Mar­iusz Rumak zde­cy­dował się wys­taw­ić Ser­ba w wyjś­ciowym składzie na spotkanie z Zagłę­biem, a ten już po kilku min­u­tach spłacił się tren­erowi i zdobył bramkę decy­du­jącą o zwycięst­wie Lecha. Trud­no po tym meczu mówić jakimś przeła­ma­niu tego piłkarza. Obaj mieli przy okazji tego meczu bard­zo dużo szczęścia.

Pier­wszym był fakt wys­taw­ienia Ubi­pari­pa, który gola zdobył. Drugim był sam fakt, że temu piłkar­zowi udało się, w nie prostej sytu­acji, umieś­cić piłkę w siatce. Serb od początku sezonu miał wal­czyć o miejsce na szpicy z Bartkiem Ślusarskim. Bard­zo szy­bko okaza­ło się, że to ten dru­gi będzie napast­nikiem numer jeden, a Ubi­parip może jedynie liczyć na miejsce na skrzy­dle. I to jed­nak nie było pewne, ponieważ rywal­iza­c­ja na tej pozy­cji w „Kole­jorzu” jest duża.

Po kilku wys­tę­pach okaza­ło się, że bezbar­wny Ubi­parip nie jest wstanie wiele wnieść do drużyny, a jego miejsce zajął cho­ci­aż­by Tonew. To jed­nak gra ostat­nio coraz mniej, zaw­ies­zony został Możdżeń, więc była to okaz­ja do ponownego postaw­ienia na Ubi­pari­pa. A ten potrze­bował kilku kon­tak­tów z piłką, aby o sobie przy­pom­nieć i pięknym uderze­niem zza pola karnego zdobył gola, jak się później okaza­ło jedynego, którego oglą­dali kibice na Dia­log Are­nie. Mało kto chy­ba spodziewał się jed­nak, że kon­sek­wencją wejś­cia Vojo na boisko będzie zdoby­ta przez niego bramka.

Zresztą dla Ubi­pari­pa nie było to pier­wsze trafie­nie w tym sezonie. Wcześniej pokon­ał bramkarza w spotka­niu z Ruchem Chorzów, ale w meczu inau­gu­ru­ją­cym ekstrak­la­sowe zma­gania, zdobył czwartego gola, usta­la­jąc jedynie wynik rywal­iza­cji z „Niebieski­mi”.

Serb od pół­to­ra roku próbu­je przekon­ać do siebie sztab szkole­niowy, ale trud­no stwierdz­ić czy mu się to udało. Wcześniej osobą decyzyjną był Jose Mari Bakero, ale konkurenc­ja na szpicy w postaci Artioma Rud­ne­va była bard­zo duża. Po zmi­an­ie szkole­niow­ca Ubiarip dostał swo­je szanse od Mar­iusza Ruma­ka, ale przede wszys­tkim na skrzy­dle. Napast­nik Lecha, jak sam pod­kreśla, nie czu­je się na pozy­cji skrzy­dłowego. Na ataku gra jed­nak Ślusars­ki i wyda­je się, że jego pozy­c­ja jest niepodważalna.

Moż­na odnieść jed­nak wraże­nie, że takie wys­tępy jak ten w piątek są dla Ubi­pari­pa miły­mi wyjątka­mi. Trud­no przy­puszczać, że dobre mecze będą mu się przy­darzać częś­ciej niż doty­chczas. Owszem cza­sa­mi Serb zaskoczy jakimś zagraniem, czy tak jak ostat­nio bramką, ale nie będzie to raczej stała tendencja.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.