UEFA ukarała Lecha. 5 tys. i zamknięty Kocioł

kibice litewski 5 tys. euro kary oraz zamknię­cie Kotła na jed­no spotkanie — to efekt zaw­ieszenia pod­czas meczu Lecha z Żal­girisem antylitewskiego trans­par­en­tu.

Komis­ja Dyscy­pli­nar­na UEFA uznała, że zachowanie kibiców było niewłaś­ci­we, a trans­par­ent miał charak­ter obraźli­wy. Zgod­nie z przyję­ty­mi zasada­mi przy wymierza­niu kary UEFA kierowała się zasadą miarkowa­nia kary określoną w reg­u­lac­jach dyscy­pli­narnych.

To nie jedy­na kara jaką otrzy­mał Lech Poz­nań. Już wcześniej otrzy­mał karę finan­sową wysokoś­ci 10 tys. euro za zachowanie fanów po meczu z Honką Espoo oraz 25 tys. euro za odpale­nie raz pod­czas spotka­nia z Żal­girisem.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress