01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.57min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

W tym sezonie terminarz ma duże znaczenie

Rozłoże­nie ligowej kole­j­ki na cztery dni w tygod­niu to ruch w kierunku kibiców, którzy o jeden dzień więcej, niż jeszcze rok wcześniej, mogą emocjonować się naszą rodz­imą piłką kopaną. To jed­nak  także duże wyzwanie dla Depar­ta­men­tu Logisty­ki Roz­gry­wek, który musi uważać, aby aż nad­to nie fawory­zować wybranych drużyn. Choć i tak wal­ka toczy się na boisku, to kwes­t­ia ułoże­nia ter­mi­narza spotkań w tym sezonie ma kluc­zowe znaczenie.

Nie trud­no zauważyć, że najdłuższa prz­er­wa pomiędzy dwoma ligowy­mi mecza­mi zespołu trwać w tym sezonie może aż 10 dni (przy założe­niu, że liga gra co tydzień), a w prze­ci­wnym przy­pad­ku zaled­wie 4 dni. Z taką sytu­acją spo­ty­ka się ter­az Lech, który w poprzed­ni piątek grał z Zagłę­biem Lubin i na mecz z GKS-em Bełchatów musi czekać do przyszłego poniedzi­ałku. Na mecz 4. kole­j­ki czekać będzie zde­cy­dowanie krócej, bo mimo że mecz w 3. kole­jce gra ostat­niego możli­wego dnia, to kole­jnej już w pier­wszym terminie.

To ważne dla sztabu szkole­niowego, który musi mieć na uwadze prz­er­wę od meczów i tak rozłożyć cykl treningowy, żeby potrzy­mać piłkarzy w ryt­mie mec­zowym przez kil­ka dni, bądź czas pon­ad dwukrot­nie dłuższy.

Jed­nak za takim rozłoże­niem spotkań “Kole­jorza” kryją się nie tylko prob­le­my, ale ma on również zale­ty. Lech swój mecz ligowy z Bełcha­towem zagra dopiero w poniedzi­ałek, a do tego cza­su do Poz­na­nia zjadą się wszyscy reprezen­tan­ci, będą mieli oni także czas na odby­cie jed­nos­tek treningowych i odpowied­nie przy­go­towanie się do meczu.

W innym przy­pad­ku takiej prz­er­wy nie mają — a czekać Lechitów będzie to już na początku wrześ­nia, gdzie mecz z Wisłą gra­ją 9 wrześ­nia, a dwa dni wcześniej w swoich druży­nach nar­o­dowych szan­sę wys­tępu będzie miało kilku piłkarzy “Kole­jorza”.

Taka sytu­ac­ja to duże wyzwanie dla sztabów szkole­niowych zespołów, piłkarzy, a także Depar­ta­men­tu Logisty­ki Roz­gry­wek — nie trud­no bowiem źle przy­go­tować zespół, mając zmi­en­ny ter­min prz­er­wy pomiędzy poszczegól­ny­mi spotka­ni­a­mi, a także łat­wo w ten sposób fawory­zować poszczególne zespoły ustaw­ia­jąc ter­mi­narz właśnie pod nie. Sztuką będzie zatem odpowied­nie wyważe­nie tych elementów.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.