Warszawa nie obawia się kibiców Lecha

Poniżej prezen­tu­je­my opinie rzeczni­ka Legii Warsza­wa, Michała Kocię­by, oraz rzeczni­ka komen­dan­ta stołecznej policji, Macie­ja Kar­czyńskiego. Obaj odnoszą się do dzi­ałań kibiców Lecha Poz­nań, którzy zamierza­ją pojaw­ić się w sobotę pod sta­dionem Legii, żeby spod niego dopin­gować “Kole­jorza”.

Michał Kocię­ba (rzecznik Legii Warsza­wa): — Przyj­mu­je­my do wiado­moś­ci decyzję woje­w­ody i się do niej zas­to­su­je­my. Uważamy, że mecze powin­ny odby­wać się z udzi­ałem kibiców goś­ci, jed­nak nie mogą oni zakłó­cać wid­owiska sportowego i bez­pieczeńst­wa przeprowadzenia imprezy, a takie naganne zachowa­nia miały miejsce w przeszłoś­ci. Doty­czy to nieste­ty również zachowa­nia fanów z Wielkopol­s­ki pod­czas ich ostat­nich wiz­yt na Pep­si Are­nie. Jeżeli chodzi o uwa­gi woje­w­ody, doty­czące służb porząd­kowych pod­czas meczów roz­gry­wanych na sta­dion­ie Legii, to nasz klub postępu­je zgod­nie z wymoga­mi ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych i w naszej oce­nie w sposób właś­ci­wy zapew­nia bez­pieczeńst­wo uczestnikom.

Maciej Kar­czyńs­ki (rzecznik komen­dan­ta stołecznej policji): - Na negaty­wną ocenę bez­pieczeńst­wa wpływ mają anal­izy ostat­nich wydarzeń. Dokład­nie pamię­tamy co wydarzyło się przed rok­iem na sta­dion­ie w Byd­goszczy. Kibice oby­d­wu klubów nie darzą się sym­pa­tią, a sobot­nie spotkanie jest dla nich szczególne. W naszej opinii orga­ni­za­c­ja meczu z udzi­ałem kibiców oby­d­wu drużyn stwarza zagroże­nia dla uczest­ników tej imprezy. Będziemy przy­go­towani do sobot­niego zgro­madzenia i zad­bamy o bez­pieczeńst­wo jego uczest­ników oraz innych oby­wa­teli. Jeśli jed­nak dojdzie do chuli­gańs­kich incy­den­tów potwierdzi to trafność naszej oce­ny w sto­sunku do tego wydarzenia.

 

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.