06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.20godz.30min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wiceprezes Lecha o Wirtualnym Muzeum

Dzisi­aj w siedz­i­bie klubu ofic­jal­nie zaprezen­towano Wirtu­alne Muzeum Lecha Poz­nań. — To w pełni zdig­i­tal­i­zowane muzeum dla ludzi, którzy są za pan brat z kom­put­erem. Doty­czy ono his­torii rozu­mi­anej w aspekcie najpiękniejszych meczów, najważniejszych wydarzeń oraz pamiątek, które udało nam się zgro­madz­ić – tłu­maczy Arka­diusz Kasprzak.

Wiceprezes Lecha jest pod wraże­niem ogromów mate­ri­ałów, jaki pod­czas prac nad muzeum udało się zgro­madz­ić. -  To w więk­szoś­ci rzeczy, które otrzy­mu­je­my od naszych kibiców, a Ci bard­zo akty­wnie włączyli się w pomysł stworzenia wirtu­al­nego muzeum. Dzisi­aj nie wychodząc z domu moż­na sięgnąć do wspani­ałej his­torii naszego klubu. Może­my poz­nać posta­cie ważne dla Lecha, ale przy­pom­nieć o najważniejszych meczach, poz­nać stro­je, w jakich piłkarze wys­tępowali w określonych lat­ach. Mamy bard­zo mało mate­ri­ałów przed­wo­jen­nych — zauważa.

- Duże wraże­nie zro­biły na mnie mecze, jakie zarchi­wiz­owano oraz licz­ba postaci, jakie tworzą his­torię Lecha i znalazły się z Wirtu­al­nym Muzeum. To oni są his­torią Lecha, otrzy­mali niedawno medal okolicznoś­ciowy i są żywą leg­endą tego klubu — kontynuuje.

Zdaniem Arka­diusza Kasprza­ka pro­jekt może okazać się strza­łem w „dziesiątkę”. — Zain­tere­sowanie jest olbrzymie, a kibice czeka­ją na otwar­cie muzeum stacjonarnego. Na pewno ono na sta­dion­ie pow­stanie, ale to poprzed­zone jest początkiem tego pro­jek­tu, a obe­j­mu­jące pojem­noś­cią więcej, niż bylibyśmy w stanie zagospo­darować na Buł­garskiej - zakończył Arka­diusz Kasprzak.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.