Wilk prawdopodobnie wróci do Lecha

Wypoży­c­zony do Lechii Gdańsk z Lecha Poz­nań Jakub Wilk praw­dopodob­nie wró­ci w czer­w­cu do stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Władze “Kole­jorza” szuka­ją już jed­nak zawod­nikowi nowego klubu, ponieważ nie wiążą z nim żad­nej przyszłości.

Przed­staw­iciele drużyny z Pomorza chęt­nie pod­pisal­i­by umowę doty­czącą trans­feru defin­i­ty­wnego z Lechem, jed­nak nie satys­fakcjonu­je ich kwo­ta wpisana w kon­trakt doty­czą­cy jego wypoży­czenia. Lechia nie chce zapłacić 700 tysię­cy zło­tych, których z kolei oczeku­je Lech. Poz­na­ni­a­cy nie zamierza­ją negocjować tej kwoty, co spotkało się z impasem ze strony Gdańszczan.

Jakub Wilk dwukrot­nie pod koniec sezonu wpisał się na listę strzel­ców. Wcześniej był, kry­tykowany za słab­szą grę, ale po zmi­an­ie pozy­cji na jego nom­i­nal­ną, dys­pozy­c­ja pomoc­ni­ka wyglą­dała dużo lepiej.

Nowy tren­er Lechii, Bogusław Kacz­marek chci­ał­by mieć w swoim składzie Kubę Wil­ka, ale nie wiado­mo czy oba klu­by dojdą do porozu­mienia. W chwili obec­nej wszys­tko wskazu­je na to, że wró­ci on do Poznania.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress