Wojtkowiak i Stilić z nowymi kontraktami?

Dwóm zawod­nikom, którym w czer­w­cu przyszłego roku kończą się kon­trak­ty z poz­nańskim Lechem, zostały przed­staw­ione propozy­c­je nowych umów. Chodzi o Grze­gorza Wojtkowia­ka oraz Semi­ra Stilicia.

Jak mówi dyrek­tor sportowy Lecha — Andrzej Daw­idz­iuk — bliżej porozu­mienia jest z “Dyziem”, który przed­staw­ił swo­je wyma­gania. Inaczej sprawa ma się ze Stili­ciem, który otrzy­mał ofer­tę i czas na jej przeanal­i­zowanie i decyzję.

Z pozostały­mi zawod­nika­mi, którym za pół roku kończą się kon­trak­ty, dzi­ałacze “Kole­jorza” będą chcieli roz­maw­iać na tem­at nowych umów, już w nowym roku.

Pon­ad­to Daw­idz­iuk odniósł się do sprawy trans­fer­ów Rafała Murawskiego i Artioma Rud­nie­va. Przyz­na­je, że wpłynęło zapy­tanie doty­czące trans­feru “Mura­sia” z bel­gi­jskiego Ander­lech­tu Bruk­sela, jed­nak Lech nie jest zain­tere­sowany sprzedażą tego zawodnika.

Podob­nie jest z Rud­nievem. Ma on zostać w Lechu przy­na­jm­niej do koń­ca sezonu. Nato­mi­ast nieprawdą jest to, że została złożona za niego ofer­ta przez włoską Genoę.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress