Wojtkowiak: Wiemy, o co grają kibice

Dru­ga poraż­ka z rzę­du piłkarzy Lecha powodu­je, że sytu­ac­ja zaczy­na być nieco ner­wowa. Przewa­ga wypra­cow­ana na meczach wyjaz­dowych została już roztr­wo­niona, a kole­jnym rywalem jest wyma­ga­ją­ca Jagiel­lonia, wicelid­er roz­gry­wek. — Wiemy, co potrafimy grać i musimy to pokazać w kole­jnym meczu – przyz­nał Grze­gorz Wojtkowiak.

Kap­i­tan drużyny jest spoko­jny i pewien umiejęt­noś­ci zespołu. — Jesteśmy drużyną, która umie grać piłkę, przetrzy­mać ją, stworzyć sobie sytu­acje, choć poprzed­nim mecz pokazał, że nie zawsze potrafimy je wyko­rzys­tać. Trze­ba nad tym pra­cow­ać, bo jeśli ją popraw­imy to nasza gra może wyglą­dać spoko­jniej – zaz­naczył.

W piątkowym meczu wiele prob­lemów Lech miał w for­ma­cji defen­sy­wnej. Poprzestaw­iane szy­ki obronne spowodowały, że Wisła potrafiła wyko­rzys­tać to i groźne atakować bramkę Krzyszto­fa Kotorowskiego. — Ciężko jest grać, gdy w trak­cie meczu zmienia się ustaw­ie­nie obrony, bo to for­ma­c­ja, w której zaletą zespołu jest sta­bi­liza­c­ja – przyz­nał Wojtkowiak.

Z powodu urazu boisko opuś­cił Djur­d­je­vić, a pojaw­ił się na nim Marcin Kamińs­ki. — Myślę, że gra nie wyglą­dała naj­gorzej, popełnil­iśmy trzy błędy, w tym przy bram­ce. Nie należy oce­ni­ać jej źle, na pewno pracu­je­my nad tym, aby wyglą­dała ona jeszcze lep­iej – zauważył.

Trud­nym zadaniem dla defen­sy­wy Lecha może być zatrzy­manie Tomasza Frankowskiego, który w tym sezonie zdobył już sześć bramek. - Nie myślimy o zatrzy­ma­niu konkret­nej oso­by. My chce­my grać swo­je i kon­cen­tru­je­my się na tym – zdradz­ił.

Dyzio” pod­kreślił również, że liczy na szy­bkie unor­mowanie się sytu­acji związanej z kibi­ca­mi, bo ta nie ułatwia zada­nia drużynie. - Każdy zawod­nik chce grać przy pełnych try­bunach, przy dopin­gu przez 90 min­ut. Jest protest, wiemy, o co gra­ją kibice i mimo tego liczymy na szy­bkie rozwiązanie tej sytu­acji. Końcówka meczu z Wisłą pokaza­ła, że przy takim dopin­gu lep­iej gra się, bo ten frag­ment spotka­nia mimo braku strzelonej bram­ki, był niezły w naszym wyko­na­niu – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress