Wołąkiewicz: Wolałbym już zimą przejść do Lecha

Dzisi­aj kon­trakt z Lechem pod­pisał Hubert Wołąkiewicz. - Temu klubowi najbardziej na mnie zależało — mówi zawod­nik w roz­mowie z por­talem 2x45.com.pl. Obroń­ca Lechii pod­kreśla, że odniósł wraże­nie, że jego obec­ny klub nie był zain­tere­sowany przedłuże­niem kontraktu.

Pod­pisał Pan kon­trakt z Lechem i… niko­go to nie dzi­wi. Taki sce­nar­iusz wydawał się bard­zo praw­dopodob­ny od dłuższego czasu.
Hubert Wołąkiewicz: - No tak, zaskoczenia nie ma. Media już od daw­na speku­lowały o tym trans­ferze. Rozważałem jeszcze kil­ka innych ofert, ale najbardziej konkret­na była ta z Poz­na­nia. Po niepowodze­niu w negoc­jac­jach z Lechią postanow­iłem więc prze­jść do “Kole­jorza”.

Może Pan zdradz­ić, skąd było tych “kil­ka innych ofert”?
- Nie ukry­wam, że poza Lechem moc­no starały się o mnie oba klu­by z Warsza­wy: Polo­nia i Legia. Miałem również syg­nały z zagrani­cy. W grę wchodz­iły klu­by aus­tri­ack­ie i bel­gi­jskie, ale na razie wyjazd z Pol­s­ki mnie nie intere­sował. Chcę jeszcze pograć w kra­ju, rozwinąć się jako piłkarz i może potem wyjechać do innej ligi.

Kiedy ostate­cznie zde­cy­dował się Pan na Lecha? Dopiero ter­az, czy wszys­tko było jasne wcześniej?
- Dopiero ter­az, tak to wszys­tko wyszło w ostat­nich dni­ach. Sporo się wahałem. Czekałem jeszcze na ofer­tę z Gdańs­ka. Dzi­ałacze mieli ją przed­staw­ić, ale tego nie zro­bili, dlat­ego sko­rzys­tałem z propozy­cji Lecha. Temu klubowi najbardziej na mnie zależało.

To Lechia zro­biła co mogła, żeby Pana zatrzy­mać, czy jed­nak nie do końca?
- Powiem szcz­erze, że nie mam wraże­nia, aby Lechia zro­biła wszys­tko dla mojej dal­szej gry w Gdańsku. Widocznie taka jest poli­ty­ka klubu, nie wnikam w to. Mam nadzieję, że preze­si zna­jdą na moje miejsce lep­szego zawod­ni­ka, który coś wniesie do drużyny. Szko­da trochę rozs­ta­nia, bo dużo zdrowia zostaw­iłem dla tego klubu. Nadal będę mu kibi­cow­ał i zawsze będzie zaj­mował ważne miejsce w moim ser­cu. Wiado­mo jaki jest zawód piłkarza. Może kiedyś tutaj wrócę. Na pewno tego nie wykluczam.

Kon­trakt obow­iązu­je od lip­ca, ale jest szansa, że trafi Pan do Lecha już zimą. Co by Pan wolał: pograć jeszcze w Gdańsku i oswa­jać się z myślą o wys­tę­pach w Lechu, czy już ter­az zaw­itać na Bułgarską?
- Sądzę, że pan też doskonale zna tę zasadę, że jeśli zawod­nik pod­pisu­je umowę z inną drużyną z półrocznym wyprzedze­niem, to częs­to jest odsuwany do rez­erw. Nie chci­ałbym przeży­wać czegoś takiego, więc wolałbym już zimą prze­jść do Lecha. Jeśli się nie uda i zostanę w Gdańsku, będę robił co w mojej mocy, żeby dalej grać i zająć jak najlep­sze miejsce z Lechią na koniec sezonu.

W przy­pad­ku pozosta­nia w Lechii groź­ba gry w Młodej Ekstrak­lasie jest real­na? W Śląsku za kadencji Ryszar­da Tarasiewicza sprawa zawsze była jas­na. A tutaj?
- Wprost nikt mi nie powiedzi­ał, że jak w sty­czniu pod­piszę kon­trakt z kimś innym, to wylą­du­ję w drugim zes­pole. Dzi­ałacze być może jeszcze nadal nie wiedzą, że w poniedzi­ałek związa­łem się z Lechem. Dopiero ter­az sprawa wyszła na światło dzi­enne. Sądzę, że w ciągu tygod­nia wszys­tko się wyjaśni i będę miał jas­ność, czy zaczy­nam trenin­gi w Gdańsku, czy w Poznaniu.

Kon­sul­tował Pan ten trans­fer z bliski­mi, zna­jomy­mi, zaprzy­jaźniony­mi tren­era­mi? Czy raczej zdał się na siebie?
- Trochę rozmów z różny­mi osoba­mi odbyłem. Część zna­jomych namaw­iała mnie na Legię, część na Polonię. Mam też rodz­inę pod Poz­naniem, a żona pochodzi z Wronek, więc jeszcze inni pole­cali Lecha. Wybrałem ten ostat­ni wari­ant, bo dało się odczuć, że bard­zo mnie tam chcą.

Ale chcą Pana sze­fowie klubu, czy również tren­er Jose Maria Bakero? Roz­maw­iał Pan z nim?
- Z tego, co wiem, hisz­pańs­ki szkole­niowiec tworząc listę piłkarzy, których prag­nął­by pozyskać, umieś­cił moje nazwisko w pier­wszej trójce. To był kole­jny bodziec do zaak­cep­towa­nia propozy­cji Lecha. Cieszy to, że nie tylko dzi­ałacze, ale również tren­er Bakero widzi mnie w “Kole­jorzu”.

źródło: http://www.2x45.com.pl/aktualnosci/2091/wolakiewicz-lechia-nie-zrobila-wszyskiego-zeby-mnie-zatrzymac/

Kursy na mecze Lecha

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.