07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.7godz.45min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

WTK na rękawach piłkarzy

19 październi­ka Telewiz­ja WTK uzyskała sta­tus Part­nera Pre­mi­um w dra­bince spon­sorskiej Lecha Poz­nań. Logo stacji będzie widoczne między inny­mi na rękawach koszulek zawodników.

Umowa obow­iązy­wać będzie do koń­ca sezonu 2012/2013 i wyni­ka z dłu­gotr­wałej współpra­cy obu pod­miotów. Sfor­mal­i­zowane w piątek part­nerst­wo grun­tu­je współpracę pod­miotów na płaszczyz­nach tech­nicznej (WTK real­izu­je syg­nał na ekranach LED i CCTV w cza­sie meczów),  pro­gramowej (reg­u­larne pro­gramy o Lechu na ante­nie WTK oraz retrans­mis­ja wybranych meczów kwal­i­fika­cyjnych do Ligi Europy) i reklam­owej. W ramach objętego paki­etu świad­czeń, Telewiz­ja WTK otrzy­ma tytuł Part­nera Pre­mi­um, na co skła­da się ekspozy­c­ja logo­ty­pu stacji na wszys­t­kich mate­ri­ałach pro­mo­cyjnych klubu, na sta­dion­ie a także na prawym rękaw­ie koszulek zawodników.

- Kibi­cow­al­iśmy Lechowi zawsze, od roku  nasza współpra­ca wyraźnie się zacieś­ni­ała, obus­tron­nie odnosimy korzyś­ci z pow­iąza­nia najsil­niejszego klubu w Wielkopolsce z najwięk­szą lokalną stacją w region­ie — mówi Krzysztof Szy­dłows­ki, prezes Telewiz­ji WTK.

- Wita­my w gronie part­nerów Lecha Poz­nań kole­jną fir­mę. Współpra­ca WTK z Lechem trwa od wielu lat. Mam nadzieję, że ter­az będzie ona prze­b­ie­gała jeszcze lep­iej, a jej zwieńcze­niem będzie nie tylko sukces mar­ketingowy i finan­sowy tego przed­sięwz­ię­cia, ale także możli­wość wspól­nego świę­towa­nia wielu sportowych sukcesów poz­nańskiego Lecha - powiedzi­ał po pod­pisa­niu umowy Karol Klim­czak, prezes KKS Lech Poznań.

Wartość kon­trak­tu nie została ujawniona.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.