Wyjazd do Warszawy

1548 biletów otrzy­mali kibice Lecha Poz­nań na wyjazd do Warsza­wy. Od 11 do 14 kwiet­nia bile­ty będą mogły kupić oso­by, które w prze­ciągu ostat­nich dwóch lat były na przy­na­jm­niej jed­nym ligowym wyjeździe Lecha. Pozostała pula trafi do chęt­nych, którzy nie jeździli w tym cza­sie na mecze Lecha.

Kwo­ta wyjazd zamknie się w 130 zł. 50 zł kosz­tu­je bilet na mecz, z kolei pociąg 80 zł. Przy zakupie trze­ba okazać dowód albo kserokopie dwóch stron. Wszyscy kibice do Warsza­wy jadą na niebiesko.

Sta­dion w Warsza­w­ie rządzi się swoi­mi prawa­mi, czyli widz­imisię kierown­i­ka i ochrony, dlat­ego należy zwró­cić uwagę na trzy rzeczy:

- przy zakupie biletów dokład­nie sprawdza­j­cie czy sprzedaw­ca poprawnie zapisał Wasze dane, pomył­ka przy jed­nej cyferce albo brak “kresecz­ki” przy “ę, ą, ń”, może skutkować prob­le­ma­mi z wejściem
— na Legii moż­na nie wejść nawet za 0,1 promi­la alko­holu, dlat­ego poranne piwko radzę sobie darować, gdy­by alko­mat pokazał Wam cuda, a wiecie, że niczego nie pil­iś­cie, żąda­j­cie ponownego bada­nia okaza­nia homolo­gacji alkomatu
— na Legii wpuszcza się bard­zo specy­ficznie, dlat­ego nie pcha­j­cie się i do kołowrot­ka pod­chodź­cie z biletem i dowo­dem w ręku

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress