Wypowiedzi piłkarzy po meczu Lech — Lechia

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z pomec­zowy­mi wypowiedzi­a­mi piłkarzy obu drużyn. Przy­go­towal­iśmy dla Was komen­tarze Marci­na Kiku­ta i Krzyszto­fa Bąka, a także strzel­ca pier­wszej bram­ki dla Lecha — Vojo Ubiparipa.

Marcin Kikut (Lech Poznań):

- Staramy się wygry­wać. Przed nami cztery ostat­nie kole­j­ki i bard­zo ważne mecze. Każde zwycięst­wo budu­je, jesteśmy coraz moc­niejsi i z meczu na mecz rośnie nasza siłą. Mam nadzieję, że poz­woli ona nam do koń­ca wygry­wać. Jesteśmy zgrani, każdy pracu­je, tworzymy team, men­tal­nie jesteśmy sil­ni. Znowu w końców­ce zdobyliśmy punk­ty, to jest dobry znak na przyszłość. Ulga po bram­ce była, bo byliśmy lep­si, a remis był­by bolesny. Wygral­iśmy zasłuże­nie to spotkanie. Lechia nie miała nic do strace­nia, grała z nożem na gar­dle, ale nie stworzyła żad­nej sytu­acji, choć zdarzyła nam się pechowa bram­ka. Kole­jny raz stra­cil­iśmy bramkę po stałym frag­men­cie gry, cho­ci­aż pracu­je­my nad tym ele­mentem pod­czas treningu. Nieste­ty są jeszcze naszą piętą achille­sową. Musimy się ustrzec takich błędów, bo w Warsza­w­ie to może mieć duże znaczenie.

Krzysztof Bąk (Lechia Gdańsk):

- Nasza sytu­ac­ja się nie zmieniła, ale wszys­tko nadal jest w naszych nogach. Liczyliśmy, że w tabeli popraw­imy naszą sytu­ację, ale nieste­ty cały czas jest ner­wowo. Gra się tak jak prze­ci­wnik pozwala, wiedzieliśmy, że Lech jest groźny w ataku pozy­cyjnym, ale jeszcze bardziej, gra­jąc z kon­try. Sytu­acje, które dzisi­aj mieliśmy były po kon­tra­ch, a nie roze­gra­niu pił­ki. Posi­adanie pił­ki nie przekładało się na sytu­acje bramkowe. Zabrakło nam kilku min­ut do remisu, cieszylibyśmy się gdy­by się udało.

Vojo Ubi­parip (Lech Poznań):

- Jestem szczęśli­wy, bo udało się wygrać. Cieszę się, że ten bard­zo ważny mecz udało się przechylić na naszą korzyść. Znowu strzeliłem, to fajne uczu­cie, gdy to się uda­je. Dzisi­aj zagrałem na swo­jej pozy­cji razem z Artiomem, myślę, że to fajnie wyglą­dało. Miałem sytu­ację, w której mogłem podawać do Artioma, który wychodz­ił na wol­ną pozy­cję, ale boisko było trudne i w patrzyłem na piłkę, trud­no kon­trolować ją tak jak się chce. Boisko jest trudne, mogłem mu podać, patrzyłem na piłkę, ale gdy już mogłem podawać, to był na pozy­cji spalonej. Wiedzieliśmy, że to będzie trud­ny mecz, bo Lechia potrze­bu­je punk­tów. Po stra­cie bram­ki spowodowała, że nie mogliśmy wró­cić do meczu. Na szczęś­cie Mateusz Możdżeń strzelił bramkę. Cieszę się, bo nie prze­gral­iśmy pięć meczów i nadal jesteśmy w grze. Ter­az mamy szan­sę na puchary. Do koń­ca musimy wal­czyć tak jak ter­az. Ter­az mamy mecz z Legią, wiem co znaczy ten mecz dla Lecha, kibiców i piłkarzy. Będzie to ciekawe spotkanie. Mam duży sza­cunek do Ljuboi to wiel­ki zawod­nik, ale my także mamy swo­je atu­ty. Grał w reprezen­tacji Ser­bii i bard­zo dobrych klubach. To dobry piłkarz.

Wypowiedzi piłkarzy po meczu Lech — Lechia

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z pomec­zowy­mi wypowiedzi­a­mi piłkarzy obu drużyn. Przy­go­towal­iśmy dla Was komen­tarze Marci­na Kiku­ta i Krzyszto­fa Bąka, a także strzel­ca pier­wszej bram­ki dla Lecha — Vojo Ubiparipa.

(więcej…)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress