27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
61dn.3godz.59min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zamknięty sektor gości na mecz w Warszawie

W związku z decyzją woje­w­ody mazowieck­iego, Jac­ka Kozłowskiego, spotkanie Legii Warsza­wa z Lechem Poz­nań obędzie się bez kibiców goś­ci. Przy­pom­ni­jmy, że wczo­raj skończyła się sprzedaż biletów na to spotkanie. Poz­na­ni­aków w stol­i­cy wspier­ać miało 1548 osób.

21 kwiet­nia mecz między druży­na­mi Legii i Lecha odbędzie się z wyłącze­niem sek­torów przewidzianych dla goś­ci. Taką decyzję wydał Jacek Kozłows­ki, woje­w­o­da mazowiec­ki po otrzy­ma­niu wniosku komen­dan­ta stołecznego policji z negaty­wną oceną bez­pieczeńst­wa meczu.

Zakaz obe­j­mu­je sek­to­ry nr 121, 122, 221, 222 i doty­czy jedynie meczu orga­ni­zowanego 21 kwiet­nia na sta­dion­ie miejskim przy ul. Łazienkowskiej w Warsza­w­ie. Od decyzji przysługu­je orga­ni­za­torowi odwołanie do Min­is­tra Spraw Wewnętrznych — w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie nie wstrzy­mu­je jej wykonania.

Woje­w­o­da podziela ocenę policji, iż orga­ni­za­c­ja meczu z udzi­ałem kibiców obu drużyn może real­nie naruszyć porządek pub­liczny i stanowi zagroże­nie dla bez­pieczeńst­wa uczest­ników imprezy masowej. Na decyzję wpływ miała również niedostate­cz­na obec­ność służb porząd­kowych pod­czas meczów ligowych w sek­torach goś­ci i gospo­darzy. Utrud­nia to lub uniemożli­wia iden­ty­fikację osób łamią­cych pra­wo. Również orga­ni­za­tor — Klub Piłkars­ki „Legia” Warsza­wa – pisem­nie potwierdz­ił, że wyłącze­nie sek­to­ra dla kibiców goś­ci pod­niesie poziom bez­pieczeńst­wa planowanego meczu. — Mam nadzieję, że dzisiejsza decyz­ja pomoże zarzą­dowi klubu i kibi­com zaak­cep­tować konieczną obec­ność służb porząd­kowych wewnątrz wszys­t­kich sek­torów oraz zapewnie­nie pełnej iden­ty­fikacji osób łamią­cych pra­wo – powiedzi­ał Jacek Kozłows­ki, woje­w­o­da mazowiecki.

Decyzję o wyłącze­niu częś­ci try­bun woje­w­o­da mazowiec­ki pod­jął na pod­staw­ie ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych z 20 mar­ca 2009 rok

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.