Zapowiedź meczu: Lokomotywa musi zatrzymać Legię

Już za kil­ka godzin, przy Buł­garskiej, rozpocznie się dłu­go wyczeki­wane spotkanie, pomiędzy Lechem Poz­nań, a Legią Warsza­wa. Obie drużyny są w dosyć dobrej formie, a wręcz są uznawane za najlepiej gra­jące zespoły w lidze. Czego zatem może­my się spodziewać? Na pewno nie zaw­iodą poz­nańs­cy kibice. Miejmy nadzieję, że tyle samo ser­ca, ile włożą fani „Kole­jorza” w dop­ing, tym samym odwdz­ięczą się zawod­ni­cy i pokon­a­ją warsza­wskiego rywala.

Poz­nańs­ka loko­mo­ty­wa ma szan­sę zatrzy­mać warsza­wską Legię, która do tej pory ma naprawdę dobrą passę, bo aż 8 zwycięstw. Warsza­w­ia­cy tracą też niewiele bramek. Podopieczni Macie­ja Sko­rży mają za to prob­lem z kon­tuz­ja­mi, co może odbić się na ich grze. Po ostat­nich, dobrych wys­tę­pach na prob­le­my ze zdrowiem narze­ka Dick­son Choto i Tomasz Kiełbow­icz. Kon­tuzjowany jest również Ina­ki Astiz, który na pewno nie wybieg­nie dziś na murawę. Ten zawod­nik na razie nie wró­cił nawet do tren­ingów. Podob­nie wyglą­da sytu­ac­ja Micha­la Hub­ni­ka oraz Michała Efi­ra, którzy także zma­ga­ją się od dłuższego cza­su z kontuzją.

Sytu­ac­ja Lecha jest  o wiele lep­sza, bowiem kon­tuzjowani Kikut oraz Arbole­da wraca­ją do zdrowia, cho­ci­aż nie będą jeszcze dzisi­aj brani pod uwagę. Na murawę nie wybieg­nie też na pewno Injac. Na drob­ne dolegli­woś­ci narzekało też kilku innych piłkarzy, ale okaza­ło się to być tylko chwilowe i Bakero powinien mieć do dys­pozy­cji prak­ty­cznie cały skład. Martwić może jedynie stan zdrowia Artioma, który kil­ka dni temu musi­ał szy­b­ciej skończyć tren­ing ze wzglę­du na ból w okol­i­cy mięśni brzucha. Jed­nak jego wys­tęp nie jest wyk­luc­zony. Brak Łotysza był­by znacznym osła­bi­e­niem dla Poz­na­ni­aków, miejmy więc nadzieję, że ból był tylko chwilowy i najskuteczniejszy napast­nik T‑Mobile Ekstrak­lasy będzie mógł pokazać na co go stać w dzisiejszym meczu.

Zapowia­da się naprawdę emocjonu­jące spotkanie. Obie drużyny ostat­nio wygry­wały, więc na pewno nie powin­no zabraknąć woli wal­ki i chę­ci zwycięst­wa. Lech i Legia prezen­tu­ją także podob­ny styl gry, więc tym bardziej nie będzie to łatwy mecz. Lechi­ci tym razem, żeby pokon­ać prze­ci­wni­ka, będą musieli zacząć grać od pier­wszych min­ut meczu i przede wszys­tkim roz­gry­wać piłkę inteligent­nie. „Kole­jorz” nie może poz­wolić sobie na stratę bram­ki, bo znów trud­no mu będzie wró­cić do swo­jego sty­lu roz­gry­wa­nia piłki.

Podopieczni Bakero powin­ni też pamię­tać, że nieste­ty, ale niewyko­rzys­tane sytu­acje bard­zo się mszczą. Piłkarze muszą być skupi­eni i miejmy nadzieję, że to wszys­tko oraz dop­ing kilkudziesię­ciu tysię­cy kibiców, którzy zajmą praw­ie cały sta­dion, poniesie niebiesko-białych do zwycięstwa.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress