Zieliński potrafi wygrywać z Lechem

Jacek_ZielinskiDla Jac­ka Zielińskiego niedzielne spotkanie będzie trzec­im, w którym zmierzy się on ze swoim byłym pra­co­daw­cą. Po raz pier­wszy w roli szkole­niow­ca Ruchu Chorzów. Wcześniej prowadząc Polonię Warsza­wa. Trze­ba przyz­nać, że były tren­er Lecha na razie dobrze może wspom­i­nać te rywal­iza­cję.

W stol­i­cy Wielkopol­s­ki Jacek Zielińs­ki nie pracu­je od listopa­da 2010 roku, kiedy został zwol­niony, a jego miejsce na ław­ce tren­er­skiej zajął Jose Mari Bakero. Od tego cza­su prowadz­ił przez pon­ad rok Polonię Warsza­wa. I to właśnie jako szkole­niowiec tego klubu spotkał się z dwukrot­nie z Lechem Poz­nań.

Po raz pier­wszy w 8 kwiet­nia 2011, kiedy to jego Polo­nia pokon­ała Lecha 1:0, a gola kil­ka min­ut przed końcem spotka­nia zdobył Artur Sobiech. To spotkanie z liczny­mi podtek­sta­mi. Obaj szkole­niow­cy zamie­nili się wów­czas kluba­mi i grali prze­ci­wko swoim poprzed­nim. W tej rywal­iza­cji lep­szy okazał się Jacek Zielińs­ki.

Kil­ka miesię­cy później „Kole­jorz” ponown­ie pojechał na Kon­wik­torską i znów musi­ał przełknąć czarę goryczy. Tym razem katem Lecha okazał się Edgar Cani i to on zade­cy­dował o zdoby­ciu przez Polonię trzech punk­tów w tym meczu, strze­la­jąc bramkę w ostat­niej min­u­cie pod­sta­wowego cza­su gry. Było to do tej pory drugie i ostat­nie spotkanie Jac­ka Zielińskiego prze­ci­wko Lechowi Poz­nań.

W najbliższą niedzielę Jacek Zielińs­ki po raz trze­ci spot­ka się z „Kole­jorzem”. Tym razem jako tren­er Ruchu Chorzów. Co ciekawe do tej pory wszys­tkie mecze prze­ci­wko Lechowi jego były tren­er roz­gry­wał na włas­nym obiek­cie. Tak będzie i ter­az. Czy po raz trze­ci udowod­ni on swo­ją wyżs­zość nad Lechem?

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress