Tag: Ja Na Szynach

“Ja Na Szynach” — nowy trener DWL: Pół roku na “dotarcie” i za rok walczymy o 4. ligę" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

“Ja Na Szynach” — nowy trener DWL: Pół roku na “dotarcie” i za rok walczymy o 4. ligę" rel="bookmark">Ja Na Szynach” — nowy trener DWL: Pół roku na “dotarcie” i za rok walczymy o 4. ligę

W kole­jnej odsłonie “Ja Na Szy­nach” nad­chodzi kolej na świeżo ogłos­zonego nowego tren­era Drużyny Wiary Lecha. Jarosław Wróblews­ki na swoim piłkarskim kon­cie ma około 30 wys­tępów w trze­ciej
Ja Na Szynach” — nowy trener DWL: Pół roku na “dotarcie” i za rok walczymy o 4. ligę" rel="nofollow">Read More
“Ja na szynach” — Prezes Wiary Lecha: “Kibice potrafią wyciągnąć kluby z dna” cz.2" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

“Ja na szynach” — Prezes Wiary Lecha: “Kibice potrafią wyciągnąć kluby z dna” cz.2" rel="bookmark">Ja na szynach” — Prezes Wiary Lecha: “Kibice potrafią wyciągnąć kluby z dna” cz.2

Dru­gi wywiad z cyk­lu “Ja na szy­nach” prze­pro­wa­dzi­li­śmy z Paw­łem Pie­strzyń­skim– pre­ze­sem Dru­żyny Wiary Lecha, sze­fem WL Ligi i jed­nym z nas — kibo­lem. — W klu­bie muszą
Ja na szynach” — Prezes Wiary Lecha: “Kibice potrafią wyciągnąć kluby z dna” cz.2" rel="nofollow">Read More
“Ja na szynach” — Prezes Wiary Lecha: “Kibicom Lecha brakuje spontaniczności” cz.1" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

“Ja na szynach” — Prezes Wiary Lecha: “Kibicom Lecha brakuje spontaniczności” cz.1" rel="bookmark">Ja na szynach” — Prezes Wiary Lecha: “Kibicom Lecha brakuje spontaniczności” cz.1

Dru­gi wywiad z cyk­lu “Ja na szy­nach” przeprowadzil­iśmy z Pawłem Piestrzyńskim- preze­sem Drużyny Wiary Lecha, sze­fem WL Ligi i jed­nym z nas — kibolem. — Wiele osób chce,
Ja na szynach” — Prezes Wiary Lecha: “Kibicom Lecha brakuje spontaniczności” cz.1" rel="nofollow">Read More
“Ja na szynach” — ksiądz Jacek Markowski: “Nienawiść kibiców jest bez sensu.” cz.2" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

“Ja na szynach” — ksiądz Jacek Markowski: “Nienawiść kibiców jest bez sensu.” cz.2" rel="bookmark">Ja na szynach” — ksiądz Jacek Markowski: “Nienawiść kibiców jest bez sensu.” cz.2

Dru­ga część wywiadu z cyk­lu “Ja na szy­nach”. Ksiądz opowia­da nam o Pucharze Pol­s­ki zdoby­tym w Warsza­w­ie w 2004 roku. Prz­ery­wa wychodząc do innego poko­ju po swo­je tro­feum.
Ja na szynach” — ksiądz Jacek Markowski: “Nienawiść kibiców jest bez sensu.” cz.2" rel="nofollow">Read More
“Ja na szynach” — ksiądz Jacek Markowski: “Dla Lecha wszystko.” cz.1" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

“Ja na szynach” — ksiądz Jacek Markowski: “Dla Lecha wszystko.” cz.1" rel="bookmark">Ja na szynach” — ksiądz Jacek Markowski: “Dla Lecha wszystko.” cz.1

Cykl “Ja na szy­nach” rozpoczy­namy wywia­dem z księdzem Jack­iem Markowskim, kapelanem Lecha Poz­nań, dla którego “Kole­jorz” to zde­cy­dowanie coś więcej, niż pas­ja. Gdy zadz­wonil­iśmy do księdza Jac­ka z pytaniem, czy
Ja na szynach” — ksiądz Jacek Markowski: “Dla Lecha wszystko.” cz.1" rel="nofollow">Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress