21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.8godz.29min.
15.50 X4.00 21.57 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Akcje Wiary Lecha

Sto­warzysze­nie “Wiara Lecha” od początku swo­jej dzi­ałal­ność jest akty­wnie zaan­gażowane nie tylko w środowisku kibi­cowskim, ale również chęt­nie wspiera różnego rodza­ju akc­je chary­taty­wne oraz powstańcze.

Niebiesko-Biały Mikołaj (2009, 2010, 2011)

Pier­wsza akc­ja miała miejsce w zeszłym, 2009 roku. Sto­warzysze­nie Wiara Lecha uzbier­ała nad­spodziewanie pokaźną sumę pieniędzy, za którą stworzyli pon­ad 1600 paczek dla dzieci z 43 szpi­tali, domów dziec­ka i placówek wychowaw­czych na tere­nie całej Wielkopol­s­ki. Do akcji włączyli się również piłkarze, a nawet prezy­dent Poz­na­nia — Ryszard Gro­bel­ny. Wspól­nie odwiedza­li wyz­nac­zone miejs­ca i dzię­ki takim prezen­tom, spraw­iali wiele radoś­ci dla dzieci, ale i ich rodz­iców, którzy nie raz są podła­mani prze­by­waniem swo­jej pociechy w szpi­talu. W 2010 roku do akcji włączył się także spon­sor gen­er­al­ny “Kole­jorza” — fir­ma s. Oliv­er, który wsparł ją finan­sowo, a także przy­go­tował okazjon­alne sza­li­ki, z których koszt został przekazany na “Niebiesko-białego Mikoła­ja”. Pod­czas II edy­cji roz­dano 1700 paczek.

Wiara Pow­stań­com(2009, 2010, 2011)

Sto­warzysze­nie ” Wiara Lecha” postanow­iło zachę­cić Wielkopolan do uczczenia pamię­ci wszys­t­kich poległych pod­czas Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. W zeszłym roku, pod koniec grud­nia, pojaw­iły się banery upamięt­ni­a­jące zwycięst­wo Pow­stańców. Kibole zad­bali także o renowację grobów, postaw­ili wiele zniczy i wzięli udzi­ał w obchodach Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. W 2010 roku namaw­iali mieszkańców do wywiesza­nia flag nar­o­dowych w dzień roczni­cy wybuchu Pow­sta­nia. 27 grud­nia 2010 roku o godz. 17:30 kibice Lecha odpalili kilka­set rac w całym mieś­cie, odd­a­jąc w ten sposób hołd Pow­stań­com. W 2011 roku przes­zli w Marszu Zwycięst­wa, który miał upamięt­nić pod­pisanie trak­tatu w Trewirze i udane zakończe­nie Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. W kole­jnym roku — ponown­ie przeprowad­zono tę akcję. Tym razem 27 grud­nia odpalono race na trasie od Dwor­ca Let­niego do Placu Wol­noś­ci, a niespeł­na dwa miesiące później po raz dru­gi odbył się Marsz Zwycięstwa.

Strona inter­ne­towa akcji: http://www.27grudnia1918.pl/

Przez życie z Wiarą w Lecha” (2010)

Kibole “Kole­jorza” zbier­ali pieniądze na sta­dion­ie do spec­jal­nych puszek, orga­ni­zowali aukc­je oraz liczyli na wpłaty innych na spec­jalne kon­to — wszys­tko po to, aby zakupić kamizel­ki odblaskowe dla przed­szko­laków z wojew­ództ­wa Wielkopol­skiego. Na kamizelkach wid­nieje herb Lecha oraz Wiary Lecha z napisem: “Przez życie z Wiarą w Lecha”. Wszys­tko się udało i pon­ad 50 tysię­cy dzieci­aków może ter­az założyć taką kamizelkę i idąc wiec­zorem — być widocznym z dale­ka. Akc­ja trwała od sty­cz­nia do 10 wrześ­nia tego roku, ale opła­cało się zro­bić takie rzeczy dla dzieci. Ktoś w końcu musi prze­jąć schedę i za ład­nych parę lat krzy­czeć z całych sił na sta­dion­ie przy Buł­garskiej: “Hej Lech, Kolejorz!”

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.