Co z tą murawą?

W zeszłym roku murawa na sta­dion­ie przy uli­cy Buł­garskiej była wymieni­ana aż czterokrot­nie. Na samą tą czyn­ność, Poz­nańs­ki Ośrodek Sportu i Rekreacji musi­ał znaleźć pół­to­ra mil­iona złotych!

Ostat­ni raz murawa wymieni­ana była tuż przed meczem z Man­ches­terem City — na przełomie październi­ka i listopa­da. Od tamtego cza­su minęły led­wie trzy miesiące, a murawa znowu nie nada­je się do gra­nia. A za trzy tygod­nie arcy­ważny i trud­ny mecz z por­tu­gal­ską Bragą.

- Próbu­je­my ratować sytu­ację. To jest jed­nak właś­ci­wie dzi­ałanie wbrew naturze. Prze­cież w lutym w naszych domowych ogród­kach nikt nawet nie marzy, żeby trawa przeszła pro­ces wege­tacji. Jest za wcześnie — martwi się Maciej Mielęc­ki — wicedyrek­tor Poz­nańs­kich Ośrod­ków Sportu i Rekreacji.

Wychodzi więc na to, że murawa znowu nie będzie sprzymierzeńcem i Lecha, i rywali — w tym przy­pad­ku Bra­gi. A tak aktu­al­nie wyglą­da murawa.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress