Fakt: Drutex przejmie udziały w Lechu?

Leszek Gier­szews­ki, właś­ci­ciel firmy Dru­tex, jest zain­tere­sowany kup­nem Lecha Poz­nań — infor­mu­je dzi­en­nik „Fakt”. Zdaniem dzi­en­nikarza tej gaze­ty negoc­jac­je doty­czące prze­ję­cia klubu są bliskie finalizacji.

W ostat­nim cza­sie Dru­tex był zain­tere­sowany kup­nem Lechii Gdańsk, jed­nak do nie doszło do tej transakcji. Zdaniem „Fak­tu” kole­jnym celem właś­ci­ciela tego przed­siębiorstwa miał­by być Lech Poz­nań. Od kilku lat obec­ny właś­ci­ciel „Kole­jorza”, Jacek Rutkows­ki, przyz­na­je jed­nak, że nie jest on na sprzedaż.

Fir­ma Dru­tex jest pro­du­cen­tem sto­lar­ki oki­en­no-drzwiowej. Do tej pory inwest­owała ona w dru­goligową Bytovię Bytów.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.