10.12.2023, g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Piast Gliwice
Do meczu pozostało:
1dn.10godz.44min.
11.91 X3.40 23.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jan Sykora oficjalnie piłkarzem Lecha Poznań

Jan Sykora oficjalnie piłkarzem Lecha Poznań

Tem­at przenosin pomoc­ni­ka Slavii Pra­ga, Jana Syko­ra do Lecha Poz­nań był podawany przez media od kilku tygod­ni. Dziś klub poin­for­mował, że 26-latek prze­chodzi testy medy­czne, a parę godzin później dostal­iśmy ofic­jal­ny komu­nikat o zakon­trak­towa­niu nowego gracza.

Jan Syko­ra pod­pisał z “Kole­jorzem” umowę, która będzie obow­iązy­wała przez cztery kole­jne lata. 26-latek ubiegły sezon spędz­ił na wyposaże­niu w FK Jablonec.

To zawod­nik, który był przez nas obser­wowany od dłuższego cza­su, wiele razy oglą­dal­iśmy go na żywo, ja sam miałem także okazję oso­biś­cie przyglą­dać się jego grze na czes­kich boiskach i jestem przeko­nany, że dokład­nie wpisu­je się w pro­fil skrzy­dłowego, jakiego poszuki­wal­iśmy.” — mówił dyrek­tor sportowy Lecha.

Jan Syko­ra jest wychowankiem Vic­torii Pilzno. Przed trans­fer­em do Lecha Poz­nań był piłkarzem Slavii Pra­ga, z której ostat­ni sezon spędz­ił na wypoży­czeni­ach do innych klubów czeskiej ekstrak­lasy. 26-latek wys­tąpił także 10-krot­nie w reprezen­tacji swo­jego kraju.

Moje moc­ne strony, to na pewno szy­bkość, tech­ni­ka i dobra kon­tro­la nad piłką. Miałem okazję obe­jrzeć kil­ka meczów Lecha z poprzed­niego sezonu, wiem, że jest nastaw­iony na grę ofen­sy­wną, strzela dzię­ki temu dużo goli i myślę, że ja doskonale się w takim sty­lu gra­nia odna­jdę.” - mówił po pod­pisa­niu kon­trak­tu z Lechem Jan Sykora.

Według ustaleń mediów pomoc­nik miał kosz­tować około 700 tys. euro, które klub będzie płacił w rat­ach. Ruch “Kole­jorza” był umo­ty­wowany fak­tem, że ode­jś­cie Kami­la Jóźwi­ka z Poz­na­nia jest już tylko kwest­ią odpowied­niej ofer­ty ze strony zain­tere­sowanego pracodawcy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.