01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.7godz.45min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech — Cracovia: Okazać przyjaźń tylko na trybunach

Lech — Cracovia: Okazać przyjaźń tylko na trybunach

W ramach 19. kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy Kole­jorz pode­jmie na INEA Sta­dion­ie Cra­cov­ię Kraków. Pomi­mo tego, że to podopieczni Nena­da Bjel­i­cy wyda­ją się być niek­wes­t­ionowanym fawory­tem tego spotka­nia może to być dla nich cięż­ka przeprawa. Ekipa goś­ci w ostat­nich ośmiu spotka­ni­ach prze­grała zaled­wie raz. Statysty­ki są jed­nak bezl­i­tosne — w Poz­na­niu “Pasy” nie wygrały aż od 4130 dni, a więc od pon­ad 11 lat!

W jesi­en­nym spotka­niu obu ekipach górą byli lechi­ci, lecz nie było to bezprob­le­mowe zwycięst­wo. O tym, że do Poz­na­nia wrócą z kom­pletem punk­tów zade­cy­dowały bram­ki zdobyte dopiero w 82. oraz 84. min­u­cie, zaś bohaterem tamtego meczu okazał się Kamil Jóźwiak, który dał kole­gom syg­nał do ataków po wejś­ciu z ław­ki i sam zal­iczył jed­no z trafień. Jak będzie w tym spotka­niu? — To dobra druży­na, mają dobrego tren­era. Gra­ją agresy­wnie w piłkę, gra­ją dobrze w piłkę. Mają dobrych zawod­ników. Mieli małe prob­le­my, ale to nie jest dla nas istotne. To my musimy grać na wysokim poziomie, żeby wygrać. Nie wygry­wal­iśmy ostat­nio, bo brakowało nam skutecznoś­ci. Nawet nie sto pro­cent, a dwadzieś­cia. Dwadzieś­cia by nam pomogło osią­gać lep­sze wyni­ki - oce­nia prze­ci­wni­ka tren­er Lecha, Nenad Bjelica.

Co ważne, Chor­wat nie będzie mógł w tym spotka­niu poprowadz­ić drużyny z ław­ki rez­er­wowych. Jest to kon­sek­wencją kary nałożonej na niego przez Komisję Ligi za zachowanie wobec arbi­tra głównego pod­czas meczu z Gli­wicach z Piastem. Decyz­ja ta obe­j­mu­je dwa mecze, a więc także w środę w Lubinie prze­ci­wko Zagłębiu drużyną dyry­gować będzie asys­tent Bjel­i­cy. — To nie będzie prob­lem, co pokaza­ły już trzy mecze, które w ten sposób prowadzil­iśmy. Mam zau­fanie do Rene Pom­sa, ponieważ wykonu­je w naszej drużynie bard­zo dobrą pracę. Jeśli chodzi o karę, to ją akcep­tu­ję. Nie pier­wszy raz zostałem wysłany na try­buny. Pier­wszy raz w Polsce po dyskusji z sędz­ią. Wcześniej po kon­flik­cie z asys­ten­tem Śląs­ka Wrocław i Sła­womirem Peszko - powiedzi­ał na ten tem­at sam zainteresowany.

Pomi­mo tej sytu­acji sztab szkole­niowy Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy jest w kom­for­towej sytu­acji przed spotkaniem z Cra­cov­ią, albowiem do dys­pozy­cji są niemal wszyscy zawod­ni­cy, a takiej sytu­acji nie było już od dłuższego cza­su. Szczegól­nie może cieszyć powrót do pełni sił skrzy­dłowego Mario Situ­ma oraz defen­so­ra Nicoli Vujadi­novi­cia. Obu zawod­ników już bard­zo dawno nie widzieliśmy w niebiesko-białych barwach. 

Wielu kibiców liczy na to, że w końcu nade­jdzie ten mecz, w którym Kole­jorza nie zaw­iedzie skuteczność. Warto przy­pom­nieć, że w poprzed­nich sied­miu meczach lechit­om zaled­wie raz udało się wygrać, jed­nocześnie aż 5 spotkań remisu­jąc. - Braku­je nam skutecznoś­ci. Gdy­byśmy mieli ją na lep­szym poziomie, to dziś moglibyśmy mieć 6–8 punk­tów więcej. W meczu z Jagiel­lonią bramkarz tego klubu był najlep­szy, to samo w spotka­ni­ach z Piastem Gli­wice i Wisłą Kraków i pier­wszym meczu z Sandecją. To aż cztery mecze, które zremisowal­iśmy - sko­men­tował Bjelica.

Jak będzie tym razem i czy Kole­jorz stanie na wysokoś­ci zada­nia? Miejmy nadzieje, że spodziewana wyso­ka frek­wenc­ja spowodowana m.in. kole­jną już edy­cją akcji “Kibicuj z klasą” poniesie lechitów do zwycięst­wa i zgar­ną oni w tym meczu 3 punk­ty. Pier­wszy gwiz­dek sędziego o godzinie 18:00.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.