06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.11godz.18min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Odsłaniamy firanki!

10 mar­ca wszyscy odsłońmy firan­ki! – apelu­je Wiara Lecha na swoim pro­filu na face­booku. I tym samym zachę­ca wszys­t­kich kibiców do wzię­cia udzi­ału w tej akcji.

W ten week­end Gaze­ta Wybor­cza odniosła wiel­ki sukces w walce z Wiarą Lecha! Nie dość, że zmusili nas do przeczy­ta­nia ich pub­likacji, to naszło nas na autorefleksję.

W pub­likacji „Mias­to zasłonię­tych firanek” Gaze­ta Wybor­cza nie tylko pochyliła się nad Wiarą Lecha, ale również nad pozostały­mi Poz­nańczyka­mi. Obraz stol­i­cy Wielkopol­s­ki widziany ocza­mi kogoś z zewnątrz jest prz­er­aża­ją­cy. Oto dowiadu­je­my się, że:

- Wiary Lecha boją się wszyscy poli­ty­cy w Poz­na­niu. Mało tego i biznes poz­nańs­ki powinien być czu­jny, aby nie paść naszą ofiarą!

- Poz­nańczy­cy dyskrymin­u­ją Romów, bez żad­nego powodu, nie wpuszcza­jąc ich do knajp.

- Jak poda­je Gaze­ta Wybor­cza , tra­pi­ony chorobą zasłonię­tych firanek Poz­nań „mil­czał w spraw­ie dyry­gen­ta chóru Poz­nańskie Słowi­ki Woj­ciecha Krol­lopa skazanego za ped­ofil­ię. Tak było w spraw­ie molestu­jącego kleryków arcy­bisku­pa Juliusza Paet­za. Tak jest i teraz”.

- Świat kul­tu­ry poz­nańskiej, zwany przez Gazetę Wybor­czą „tak zwany­mi eli­ta­mi” , jest wiernopod­dańczy Mag­is­tra­towi, a tym samym jałowy. Jedynie Teatr Ósmego Dnia stoi na straży kul­tu­ry wysok­iej w naszym mieście.

- Ter­az to Wrocław jest pry­musem, a Poz­nań swo­ją pozy­cję, którą oczy­wiś­cie traci na rzecz Wrocław­ia, zyskał wyłącznie dzię­ki swe­mu położe­niu pomiędzy Warsza­wą a Berlinem. Cytu­jąc Gazetę Wybor­czą: „Bo dobre położe­nie już nie wystar­cza do rozwoju”.

- Co gorsza prob­lem zasłonię­tych firanek doty­ka elitę naszego mias­ta. Gaze­ta Wybor­cza pisze: „Ale dopó­ki jego eli­ty będą skrępowane mieszcza­ński­mi uprzedzeni­a­mi, pozostanie Poz­nań tylko przys­tankiem na drodze z Berli­na do Warszawy”.

Za to wszys­tko w dużej mierze zdaniem Gaze­ty Wybor­czej, zewnętrznego medi­um recen­zu­jącego nasze mias­to, odpowia­da Wiara Lecha. Dlat­ego ruch jest po naszej stron­ie. Wiaruch­na, musimy ratować nasz fyrtel!

Gaze­ta Wybor­cza zaprasza czytel­ników do wyraża­nia opinii. Wierząc, że tekst nie pow­stał aby wzbudz­ić sen­sację, sty­mu­lować wzrost sprzedaży i oglą­dal­noś­ci (wiado­mo, że Gaze­ta Wybor­cza rap­town­ie traci rynek w Wielkopolsce), nie sko­rzys­tamy z zaproszenia. Wielkopolanie lubią dzi­ałać, więc czas najwyższy na czyny!

POZNAŃCZYCY, WIELKOPOLANIE, STUDENCI PRZYJEZDNI, WSZYSCY ZADBAJMY O NASZE MIASTO! 10.03.2011 niech stanie się dniem ODSŁONIĘTYCH FIRANEK! Każdy kto takowe posi­a­da, niech je odsłoni, a następ­nie sfo­togra­fu­je i prześle zdję­cie na adres [email protected]. Udowod­ni­jmy sobie, że jesteśmy odsłonię­ci na wiel­ki świat, my, zdaniem Gaze­ty Wybor­czej mało­mi­asteczkowi Poznańczycy!

W uzu­pełnie­niu na wiele pytań — mogą być również rolet­ki, miejmy nadzieję, że ten afront jakoś przełknie Gaze­ta Wyborcza 😉

http://www.facebook.com/event.php?eid=157871814268477

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.