Rumak: Przegraliśmy przed tygodniem, więc musimy zagrać innym składem

rumak mariusz konferencja- Spośród rywali, których pode­j­mowal­iśmy jesienią na Buł­garskiej, żaden pod wzglę­dem fizy­cznym nie zaprezen­tował się tak dobrze jak Lech. Żaden nie był również tak blisko naszych osiąg­nięć jak Górnik - mówi przed niedziel­nym spotkaniem Mar­iusz Rumak.

- Sko­ro prze­gral­iśmy przed tygod­niem, to musimy zagrać inaczej ter­az. Muszę wybrać inny skład, ale nie chcę mówić o tym, ile będzie zmi­an — zaz­nacza szkole­niowiec.

- Oglą­dałem ostat­ni mecz Górni­ka. To spotkanie dobrze ułożyło się  Jagiel­lonii i pewne rzeczy może­my z tego meczu starać się prze­nieść na nasz, ale Lech to nieco inny zespół. Anal­i­zowałem ten mecz, ale więcej cza­su spędz­iłem nad naszym spotkaniem - przyz­na­je Rumak

- Będziemy musieli w związku z pogodą zwery­fikować swo­je plany na najbliższe dwa dni. Najważniejszą część mikro­cyk­lu jed­nak zre­al­i­zowal­iśmy. W tym tygod­niu pra­cow­al­iśmy dużo nad strza­ła­mi i skutecznoś­cią, bo w poprzed­nim meczu to zaw­iodło - pod­kreśla tren­er.

- Dochodz­iły do mnie opinie doty­czące naszej gry. Każdy ekspert ma to do siebie, że może wypowiedzieć swo­je zdanie. Ma pra­wo do wygłasza­nia włas­nych poglądów. Jeśli ktoś będzie chci­ał, to chęt­nie z nim usiądę do roz­mowy, bo z każdej moż­na coś wynieść — kończy.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress