Rząsa: Czeka nas ciężka przeprawa

Rząsa: Czeka nas ciężka przeprawa

W sobotę lechi­ci zmierzą się z Zaw­iszą Byd­goszcz. Byd­goszczanie, którzy pla­su­ją się na ostat­nim miejs­cu w tabeli, wios­ną nie stra­cili jeszcze wola.

Poz­na­ni­a­cy w ciągu tygod­nia zagra­ją trzy mecze. W sobotę z Zaw­iszą, w środę ze Zniczem, a w niedzielę z Legią – Najważniejsze spotkanie czeka nas już ter­az z Zaw­iszą Byd­goszcz, który jest w doskon­ałej dys­pozy­cji na wios­nę. Czeka nas cięż­ka przeprawa, więc cały mikro­cykl jest poświę­cony tylko i wyłącznie mec­zowi w Byd­goszczy. Pamię­tamy jak najbardziej o spotka­ni­ach ze Zniczem Pruszków i Legią Warsza­wa – mówi tren­er Rząsa

Klub z Byd­goszczy w tym sezonie prezen­tu­je się poniżej oczeki­wań, przez co zimową prz­er­wę zakończył za ostat­nim miejs­cu w tabeli. Na wios­nę, po wielu roszadach w składzie, nie stra­cili jeszcze bram­ki – Są zaskocze­niem jest dla wszys­t­kich, którzy skazy­wali Zaw­iszę Byd­goszcz na abso­lut­ną degradację. Chwała im za to, że potrafili się pod­nieść, a w pier­wszych meczach pokaza­li, że mogą wygrać, prezen­tu­jąc solid­ny fut­bol, a do tego nie tracąc jeszcze żad­nej bram­ki. Jedziemy z myślą zdoby­cia trzech punk­tów. Szanu­je­my prze­ci­wni­ka i ich doko­na­nia wiosenne, patrzymy na nich właśnie z tej per­spek­ty­wy. Nie ma co ich porówny­wać do jesieni. Jesteśmy Lech Poz­nań i z poczu­cia włas­nej siły liczymy na to, że stworzymy więcej sytu­acji pod­bramkowych i je wykorzystamy.

W ostat­niej kole­jce byd­goszczanie wygrali pier­wszy mecz na wyjeździe, a pokon­ali krakowską Wisłę – Widzi­ałem ich mecz na żywo prze­ci­wko Wiśle Kraków. Imponowała mi orga­ni­za­c­ja gry w defen­sy­wie, choć­by Pawłowskiego, który wydawało się, że będzie zawod­nikiem nies­fornie bie­ga­ją­cym po skrzy­dle, ale przez 90 min­ut bard­zo dobrze wykony­wał swo­je zada­nia tak­ty­czne. Chwała tren­erowi Rumakowi za to, że potrafił tak zjed­noczyć zespół i przy­go­tować go do rundy wiosen­nej. Anal­izu­je­my ich grę i wyciągamy wnios­ki, dlat­ego mam nadzieję, że sytu­acje stwor­zone w Byd­goszczy zamien­imy o bram­ki – przyz­na­je asys­tent Macie­ja Skorży.

Lech i Zaw­isza to jedyne zespoły, które wios­ną jeszcze nie prze­grały. Jakie więc będzie sobot­nie star­cie tych dwóch drużyn? – Będąc Lechem Poz­nań zazwyczaj gramy mecze, w których druży­na prze­ci­w­na wyco­fu­je się, chce ode­brać piłkę i kon­trataku­je. Takiego sce­nar­iuszu może­my spodziewać się w Byd­goszczy, dlat­ego sku­pi­amy się na cier­pli­wym budowa­niu akcji od tyłu i wykańczaniem akcji w ofensywie.

Kursy na mecze Lecha

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.