02.06.2023, g. 02:30
NBA
Denver Nuggets vs Miami Heat
Do meczu pozostało:
0dn.23godz.12min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kadar i Ceesay wychodzą z cienia

Kadar i Ceesay wychodzą z cienia

Poda­jąc mis­tr­zows­ki skład z zeszłego sezonu jako pier­wszych recy­tu­je­my nazwiska czwór­ki niegdyś sta­bil­nych i niezmi­en­nych obrońców Lecha. Kędzio­ra, Kamińs­ki, Ara­ju­uri i Dou­glas stra­cili najm­niej bramek w lidze- 33 w 37 spotka­ni­ach. W głowie mamy także piękne gole po stałych frag­men­tach gry Dou­glasa, bram­ki po dośrod­kowa­ni­ach Kędzio­ry, a zwłaszcza te z głów­ki Arajuuriego.

W obec­nym nie funkcjonu­je już to tak dobrze. Kole­jorz stracił w lidze 13 bramek w 9 meczach, co było spowodowane między inny­mi absencją Fina w pier­wszych meczach sezonu, kiedy to leczył kon­tuzję z ostat­niego meczu sezonu. W meczu z Ruchem Chrozów w Pucharze Pol­s­ki w środ­ku obrony zagrała oczy­wiś­cie para Kamińs­ki, Ara­ju­uri, ale na bokach zobaczyliśmy coś nowego. Na pozy­cji lewego obroń­cy Bar­ry’ego Dou­glas’a zastąpił Tamas Kadar, a po drugiej stron­ie boiska zami­ast Tomasza Kędzio­ry zagrał Keb­ba Ceesay- Tamas i Keb­ba zagrali bard­zo dobry mecz z Ruchem Chorzów i mam nadzieję, że z meczu na mecz będą się prezen­towali jeszcze lep­iej- Recen­zu­je te wys­tępy tren­er mis­trzów Pol­s­ki- Maciej Skorża.

lovrencsics kedziora

Obaj obroń­cy byli bard­zo moc­ni i nie bali się grać odważnej pił­ki, do czego nas prze­cież nie przyzwycza­ili. Tamas Kadar częs­to wypuszczał się z piłką pod koń­cową lin­ię boiska, by następ­nie cel­nie dośrod­kować piłkę w pole karne. Keb­ba Ceesay pokazał nato­mi­ast, że umie podawać nie tylko do tyłu.

Kadar zagrał w tym sezonie tyle samo meczów, co Dou­glas- 14, lecz nie brał udzi­ału w ani jed­nej bram­ce. Węgi­er ofer­u­ję jed­nak znacznie więcej w defen­sy­wie od sym­pa­ty­cznego Szko­ta. Mecz z Ruchem był jego trzec­im na tej pozy­cji, gdyż wcześniej wys­tępował jako stop­er. W meczu z Ruchem oce­nil­iśmy go na szóstkę (w skali 1–10)-Ostat­nie dwa mecze to chy­ba jego najlep­sze wys­tępy odkąd do nas trafił- kom­ple­men­tu­je Sko­rża- Jest solid­nym obrońcą, o sporej licz­bie walorów. Między inny­mi men­tal­nie zro­bił duży krok do przo­du, co dla obroń­cy jest bard­zo istotne.

Przy prze­ci­wnej linii bocznej boiska również trwa rywal­iza­c­ja o miejsce w wyjś­ciowej jede­nastce. Kluc­zowy w zeszłym sezonie Kędzio­ra jest blis­ki wygryzienia ze składu przez Ceesay’a. Pop­u­larny Ken­di wys­tąpił w tym sezonie 13 razy strze­la­jąc przy tym 2 bram­ki i raz asys­tu­jąc. Ceesay zagrał o dwa spotka­nia mniej, lecz nie brał udzi­ału w żad­nej ze zdoby­tych bramek. Praw­dopodob­nie wyni­ka to z tego, że do meczu z Ruchem w Pucharze nie zwykł podawać do przo­du. W środę zabłys­nął nato­mi­ast błyskotli­woś­cią z boku boiska i dynam­iczny­mi szarża­mi na prawej flance. Gam­bi­jczyk również został oce­niony na “6”.barry douglas

Kole­jne spotkanie już w sobotę o 20:30 na Inea Sta­dion­ie z prze­dostat­nim w tabeli Górnikiem Zabrze. Wtedy to okaże się, czy dobry mecz z kiep­skim Ruchem to był jed­no­ra­zowym wybrykiem w wyko­na­niu bocznych obrońców, czy będziemy się mogli do tego przyzwyczaić.

 

 

 

 

Kadar –

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.