01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.20godz.18min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ubiparip nie może znaleźć sobie miejsca w Lechu”

(10) legia ubiparipVojo Ubi­parip zimą miał otrzy­mać jas­ny syg­nał z klubu, że ten nie wiąże z nim przyszłoś­ci. Serb jed­nak pozostał w klu­bie i nadal chce przekon­ać sztab szkole­niowy do swoich umiejęt­noś­ci. Czy jed­nak to mu się uda?

W rundzie wiosen­nej pojaw­ił się na boisku tylko w meczu z Polonią Warsza­wa, w którym po pier­wszych 45. min­u­tach zmienił Szy­mona Drew­ni­a­ka. Zaczął efek­town­ie, lecz z cza­sem zgasł. W Zabrzu swo­jej szan­sy nie otrzy­mał. Wczo­raj miał zagrać w drużynie Młodej Ekstrak­lasy obok wspom­ni­anego Szy­mona Drew­ni­a­ka i Mateusza Możdże­nia. Mecz z powodu trud­nych warunk­ów atmos­fer­ycznych nie odbył się.

Jaka czeka przyszłość w zes­pole Vojo Ubi­pari­pa? — Wierzę w niego, bo zawsze wierzę w moich zawod­ników — mówi Mar­iusz Rumak. - Dostał infor­ma­cję, że może ode­jść z klubu, ale to nie jest tak, że ja go zostaw­iam z tym. Każde­mu staram się poświę­cić tyle samo cza­su, nieza­leżnie od jego roli w zes­pole - dodaje.

Szkole­niowiec Lecha jest zda­nia, że Ubi­parip posi­a­da bard­zo duże umiejęt­noś­ci, ale z różnych względów nie potrafi ich zaprezen­tować na boisku. — Wyda­je się, że może znacznie więcej, czekamy na ten moment od daw­na. Ma momen­ty w swo­jej grze, że dobrze się prezen­tu­je, ale to są tylko momen­ty - zaz­nacza trener.

Zwraca on jed­nocześnie uwagę, że Serb jest typem piłkarza o bard­zo dobrym przy­go­towa­niu psy­chicznym. - Ma dobry men­tal, jest ambit­ny i cały czas pracu­je nad tym, żeby znaleźć sobie miejsce w Lechu. To prze­cież zawod­nik, który był jed­nym z tal­en­tów serb­skiego fut­bolu — tłu­maczy Rumak.

Lech jed­nak coraz mniej wierzy w Ubi­pari­pa. Trud­no nie zgodz­ić się też z trenerem, bo ambicji zawod­nikowi odmówić nie moż­na. A umiejęt­noś­ci, nawet jeśli posi­a­da, to prezen­tu­je je niezwyk­le rzadko.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.