Zmiany w harmonogramie sprzedaży biletów

Zmi­an­ie uległ har­mono­gram sprzedaży kar­netów oraz biletów na mecze Lecha w Poz­na­niu. 2 lutego rozpocznie się sprzedaż on-line biletów na mecz z Bragą dla posi­adaczy kar­netów. 15 lutego rozpocznie się otwarta sprzedaż wejś­ciówek.

Oso­by, które będą chci­ały kupić bilet na spotkanie Ligi Europy na inne miejsce, niż wyku­pi­one w karnecie na rundę wiosen­ną, będą musi­ały zakupu dokon­ać w kasach pod IV try­buną.

2.02. — 13.02. — sprzedaż on-line dla posi­adaczy kar­netów Wios­na 2011, którzy przy zakupie kar­ne­tu nie nabyli bile­tu na mecz Lech — SC Bra­ga (wyłącznie na miejsce posi­adane w ramach kar­ne­tu Wios­na 2011)
2.02. — 13.02. — otwarta sprzedaż kar­netów
14.02. — sprzedaż zamknię­ta biletów na mecz Lech — SC Bra­ga dla posi­adaczy kar­netów Wios­na 2011, którzy chcą zając inne miejsce niż posi­adane w ramach kar­ne­tu Wios­na 2011 (sprzedaż tylko w punkcie na sta­dion­ie oraz w sprzedaży on-line)
15.02. — 17.02. — sprzedaż otwarta biletów na Lech — SC Bra­ga. Jed­na oso­ba może zakupić maksy­mal­nie 4 bile­ty (sprzedaż wyłącznie w punk­tach stacjonarnych).

Przy­pom­ni­jmy, że ceny biletów na spotkanie ze Sportingiem Bra­ga dla osób posi­ada­ją­cych kar­ne­ty wynoszą od 25 do 90 zł w zależnoś­ci od kat­e­gorii bile­tu oraz ewen­tu­al­nej zniż­ki, jaka przysługu­je kibi­cowi. Oso­by nie posi­ada­jące kar­ne­tu będą musi­ały przy­go­tować się na wydatek od 30 do nawet 120 zł.

Ceny kar­netów może­cie sprawdz­ić tutaj.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress