01.01.1970, g. 01:00
vs
Do meczu pozostało:
-19396dn.-4godz.-59min.
1 X 2 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Adam Nawałka: Praca w Lechu Poznań to dla mnie wyzwanie

Adam Nawałka: Praca w Lechu Poznań to dla mnie wyzwanie

Wczo­raj wiec­zorem klub poin­for­mował, że nowym szkole­niow­cem został Adam Nawał­ka. Dziś były tren­er reprzen­tacji Pol­s­ki pojaw­ił się na kon­fer­ecji pra­sowej, i jak sam przyz­nał, pra­ca w Kole­jorzu to dla niego wzywanie.

- Tren­era niko­mu nie trze­ba przed­staw­iać — zaczął na kon­fer­ecji pra­sowej dykre­tor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa. — Kon­trakt obow­iązy­wać będzie do 30. czer­w­ca 2021 roku. Takie same umowy pod­pisali inni członkowie sztabu — asys­tent Bog­dan Zając, tren­er bramkarzy Jarosław Tkocz, tren­er przy­go­towa­nia moto­rycznego Remigiusz Rzep­ka oraz inni — Stanisław Gadz­ińs­ki, Andrzej Kasprzak, Paweł Fre­lik, Hubert Barańs­ki, a także Karol Bartkowiak, który na co dzień pracu­je w naszej Akademii.

Adam Nawał­ka po raz ostat­ni na tren­er­skiej ław­ce w Ekstrak­lasie zasi­adł w 2013 roku, prowadząc Górnik Zabrze, ter­az poprowadzi Poz­nańską Lok­mo­ty­wę. — Pracę w Lechu przyjąłem jako wyzwanie. Po prowadze­niu reprezen­tacji będe miał okazję sprawdz­ić swój potenc­jał treningowy. Moje doświad­cze­nie chci­ałbym prze­lać na drużynę i wyko­rzys­tać ich umiejęt­noś­ci. Pra­ca tren­era wiąże się z tym, żeby maksy­mal­nie wyko­rzys­tać możli­woś­ci zawod­ników. Przed­staw­iłem zawod­nikom moją wiz­ję, strate­gię gry oraz moje oczeki­wa­nia co do naszej współpra­cy — przyz­nał nowy szkole­niowiec lechitów.

Do tej pory Kole­jorz najczęś­ciej grał  trójką obrońców, ale Adam Nawał­ka prefer­u­je granie czwórką z tyłu. — Będziemy tak grać, ale nie wyk­luczam grą trójką obrońców w przyszłoś­ci. W klu­bie jest dobra okaz­ja do tego, by poćwiczyć pewne wari­anty ustaw­ienia. W grę wchodzi też doskonale­nie sys­te­mu z dwójką napast­ników, jak i jed­nym oraz typową “dziesiątką” w zależnoś­ci od tego, co będziemy potrze­bować. W porów­na­niu do meczu z Wisłą Płock niewiele się zmieni — zapowia­da były opieku m.in Górini­ka Zabrze.

Tren­er poruszył też tem­at nowego kap­i­tana zespołu oraz młodziezy trenu­jącej z pier­wszą drużyną. — Będę musi­ał się przyjrzeć zawod­nikom, jes­li chodzi o ich postawę na boisku, jak i poza nim. Potrze­bu­ję trochę cza­su, by wybrac kap­i­tana, a zawod­ni­cy z pewnoś­cią dowiedza się o tym pier­wsi. Przyjrzeć chcę się nie tylko pier­wszej drużyni, ale też mlodym zawod­nikom. Zawsze wprowadza­łem dużo młodych zawod­ników czy to w klu­bie czy w reprezen­tacjii jak np Karol Linet­ty, Jan Bednarek, Daw­id Kow­nac­ki czy Tomek Kędzio­ra. Taki kierunek chci­ałbym kon­tyn­uować i mam nadzieję, że fan­tasty­cz­na pra­ca Akademii będzie miała przełoże­nie na pier­wszą drużynę — dodał.

Lechowi nie wiedzie się w tym sezonie najlepiej, na 16 meczów wygral zaled­wie 7 i pla­su­je się na 8. miejs­cu, tracąc do lid­eru­jącej Lechii az 10 oczek. - Przede wszys­tkim zajmiemy się orga­ni­za­cją gry. Będą trenin­gi tak­ty­czne, jak i indy­wid­u­alne. To będzie dłu­gi pro­ces i jestem przeko­nany, że będzie postęp, że efek­ty będąwidoczne. Będziemy korzys­tać też z tren­ingów men­tal­nych, ale nie będe do nich niko­go zmuszał. Tren­er pokaże co może zaofer­ować, a piłkarze sami tego doświad­czą i zade­cy­du­ją czy chcą brać w tym udział. 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.