Adam Nawałka: Praca w Lechu Poznań to dla mnie wyzwanie

Adam Nawałka: Praca w Lechu Poznań to dla mnie wyzwanie

Wczo­raj wiec­zorem klub poin­for­mował, że nowym szkole­niow­cem został Adam Nawał­ka. Dziś były tren­er reprzen­tacji Pol­s­ki pojaw­ił się na kon­fer­ecji pra­sowej, i jak sam przyz­nał, pra­ca w Kole­jorzu to dla niego wzywanie.

- Tren­era niko­mu nie trze­ba przed­staw­iać — zaczął na kon­fer­ecji pra­sowej dykre­tor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa. — Kon­trakt obow­iązy­wać będzie do 30. czer­w­ca 2021 roku. Takie same umowy pod­pisali inni członkowie sztabu — asys­tent Bog­dan Zając, tren­er bramkarzy Jarosław Tkocz, tren­er przy­go­towa­nia moto­rycznego Remigiusz Rzep­ka oraz inni — Stanisław Gadz­ińs­ki, Andrzej Kasprzak, Paweł Fre­lik, Hubert Barańs­ki, a także Karol Bartkowiak, który na co dzień pracu­je w naszej Akademii.

Adam Nawał­ka po raz ostat­ni na tren­er­skiej ław­ce w Ekstrak­lasie zasi­adł w 2013 roku, prowadząc Górnik Zabrze, ter­az poprowadzi Poz­nańską Lok­mo­ty­wę. — Pracę w Lechu przyjąłem jako wyzwanie. Po prowadze­niu reprezen­tacji będe miał okazję sprawdz­ić swój potenc­jał treningowy. Moje doświad­cze­nie chci­ałbym prze­lać na drużynę i wyko­rzys­tać ich umiejęt­noś­ci. Pra­ca tren­era wiąże się z tym, żeby maksy­mal­nie wyko­rzys­tać możli­woś­ci zawod­ników. Przed­staw­iłem zawod­nikom moją wiz­ję, strate­gię gry oraz moje oczeki­wa­nia co do naszej współpra­cy — przyz­nał nowy szkole­niowiec lechitów.

Do tej pory Kole­jorz najczęś­ciej grał  trójką obrońców, ale Adam Nawał­ka prefer­u­je granie czwórką z tyłu. — Będziemy tak grać, ale nie wyk­luczam grą trójką obrońców w przyszłoś­ci. W klu­bie jest dobra okaz­ja do tego, by poćwiczyć pewne wari­anty ustaw­ienia. W grę wchodzi też doskonale­nie sys­te­mu z dwójką napast­ników, jak i jed­nym oraz typową “dziesiątką” w zależnoś­ci od tego, co będziemy potrze­bować. W porów­na­niu do meczu z Wisłą Płock niewiele się zmieni — zapowia­da były opieku m.in Górini­ka Zabrze.

Tren­er poruszył też tem­at nowego kap­i­tana zespołu oraz młodziezy trenu­jącej z pier­wszą drużyną. — Będę musi­ał się przyjrzeć zawod­nikom, jes­li chodzi o ich postawę na boisku, jak i poza nim. Potrze­bu­ję trochę cza­su, by wybrac kap­i­tana, a zawod­ni­cy z pewnoś­cią dowiedza się o tym pier­wsi. Przyjrzeć chcę się nie tylko pier­wszej drużyni, ale też mlodym zawod­nikom. Zawsze wprowadza­łem dużo młodych zawod­ników czy to w klu­bie czy w reprezen­tacjii jak np Karol Linet­ty, Jan Bednarek, Daw­id Kow­nac­ki czy Tomek Kędzio­ra. Taki kierunek chci­ałbym kon­tyn­uować i mam nadzieję, że fan­tasty­cz­na pra­ca Akademii będzie miała przełoże­nie na pier­wszą drużynę — dodał.

Lechowi nie wiedzie się w tym sezonie najlepiej, na 16 meczów wygral zaled­wie 7 i pla­su­je się na 8. miejs­cu, tracąc do lid­eru­jącej Lechii az 10 oczek. - Przede wszys­tkim zajmiemy się orga­ni­za­cją gry. Będą trenin­gi tak­ty­czne, jak i indy­wid­u­alne. To będzie dłu­gi pro­ces i jestem przeko­nany, że będzie postęp, że efek­ty będąwidoczne. Będziemy korzys­tać też z tren­ingów men­tal­nych, ale nie będe do nich niko­go zmuszał. Tren­er pokaże co może zaofer­ować, a piłkarze sami tego doświad­czą i zade­cy­du­ją czy chcą brać w tym udział. 

Kursy na mecze Lecha

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.