01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.19godz.21min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Co tak naprawdę wydarzyło się 19 marca 1922 roku?

lech historiaLech Poz­nań obchodzi dzisi­aj swo­je 91 urodziny. 19 mar­ca 1922 roku pow­stał KS Lut­nia Dębiec, pro­to­plas­ta dzisiejszego „Kole­jorza”. Co tak naprawdę stało się we wspom­ni­anym dniu?

W 1921 roku Poz­nańs­ki Związek Okrę­gowy Pił­ki Nożnej zrzeszał 33 klu­by piłkarskie. Pow­stanie KS Lut­ni wiąza­ło się z orga­ni­za­cją społeczno-religi­jną „Katolick­ie Sto­warzysze­nie Młodzieży”, która pow­stała w 1919 roku. Sto­warzysze­nie miało przy­ciągnąć oby­wa­teli do Koś­cioła poprzez oświatę, przy­go­towanie wojskowe, a także sport.

W całym kra­ju zna­j­dowały się odd­zi­ały tego sto­warzyszenia, m.in. w pod poz­nańskim Dębcu. Na spotka­ni­ach KSM na Dębcu uczest­ni­cy tych spotkań gry­wali w piłkę nożną. Po roku spotkań stwor­zono drużynę piłkarską, jed­nak nie zde­cy­dowano się jej jeszcze zgłosić do Poz­nańskiego Związku Okrę­gowego Pił­ki Nożnej.

Aby zgłosić tę drużynę do jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjnej trze­ba było stworzyć struk­turę klubu. Preze­sem został osiem­nas­to­let­ni Jan Now­ic­ki, a sekre­tarzem Leon Now­ic­ki. Skarb­nikiem został nato­mi­ast Jan Dyzman.

Druży­na, aby mieć możli­wość wal­ki o tytuł mis­tr­zost­wa Wielkopol­s­ki musi­ała przys­tąpić do Poz­nańskiego Związku Okrę­gowego Pił­ki Nożnej. Ofic­jal­nie uczyniono to po zebra­niu fun­duszy niezbęd­nych do zapisa­nia się w szere­gi związku w niedzielę 19 mar­ca 1922 roku. O rejes­tracji klubu poin­for­mowano w poz­nańskim piśmie „Sport Pol­s­ki” 25 mar­ca 1922 roku. Wśród członków PZOPN pojaw­ił się klub KS Lut­nia Poz­nań z siedz­ibą, co ciekawe na Dębcu.

Właśnie wtedy rozpoczęła się trwa­ją­ca już 91 lat his­to­ria Lecha Poz­nań. Niegdyś klubu wielosek­cyjnego, dzisi­aj jedynie piłkarskiego.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.