01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.37min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Mercedes na razie odpoczywa w garażu

teo gks belchatow teodorczyk lukasz- Jeśli kupu­je się Mer­cedesa, to chce się nim jeźdz­ić od razu — powiedzi­ał po trans­ferze Łukasza Teodor­czy­ka do Lecha Poz­nań, Mar­iusz Rumak. Szko­da jed­nak, że do tej pory ten Mer­cedesa bardziej przy­pom­i­na Wartburga.

To miał być piłkarz utal­en­towany, który pod­niesie jakość gry Lecha w ofen­sy­wie. Miał pod­nieść jakość wykończenia akcji „Kole­jorza”.- To typ piłkarza, którego chcieliśmy mieć i mam nadzieję, że będzie rozwi­jał się w taki sam sposób jak Lewandows­ki i Rud­nevs — mówił na ofic­jal­nej prezen­tacji piłkarza Piotr Rutkows­ki. Na razie jed­nak nic na to nie wskazu­je, cho­ci­aż wejś­cie to zespołu Teodor­czyk miał imponujące.

Gdy pojaw­ił się na boisku w spotka­niu z Ruchem Chorzów, to już kil­ka min­ut później miał udzi­ał przy bram­ce dla Lecha. Chwilę później asys­tował po raz dru­gi, a „Kole­jorz” wygrał wysoko, bo aż 4:0. Wszyscy wyglą­dało naprawdę obiecu­ją­co, jed­nak w kole­jnym meczu z powodu zaw­ieszenia za kart­ki nie mógł zagrać.

W Zabrzu zagrał w drugiej połowie, zmienił w prz­er­wie Ślusarskiego, który nie potrafił poradz­ić sobie z defen­sy­wą Górni­ka. Teodor­czyk jed­nak zagrał jeszcze gorzej. Bez zaan­gażowa­nia, a gdy już znalazł się w świet­nej sytu­acji na zdoby­cie gola, niemal podob­nej do tej Ślusarskiego z meczu z Ruchem, to ją zmarnował. Mimo to w kole­jnym spotka­niu, dość niespodziewanie znalazł się w pier­wszym składzie.

Ponoć jest dobrze wyszkolony tech­nicznie, potrafi wyko­rzysty­wać sytu­acje bramkowe, ale w Lechu tego na razie nie widać. Na meczu nie widać. Z GKS-em zagrał równie słabo, co z Górnikiem. Mimo to w tygod­niu poprzedza­ją­cym spotkanie z Bełcha­towem otrzy­mał powołanie na zgrupowanie kadry, a na otwartym treningu prezen­tował się naprawdę przyz­woicie. Jed­nak w spotka­niu o stawkę tej iskry nie było widać.

Trud­no na razie wskazać różnicę pomiędzy Ślusarskim a Teodor­czykiem. Poza wiekiem oczy­wiś­cie. Ślusars­ki jest w tym momen­cie najskuteczniejszym Polakiem w Ekstrak­lasie i teo­re­ty­cznie to on powinien być głównym kandy­datem do gry w wyjś­ciowym składzie. Nowy napast­nik Lecha na każdym kroku pow­tarza, że musi udowod­nić na treningu, że zasługu­je na to, żeby znaleźć uznanie w oczach tren­era. W oczach tren­era najwidoczniej znalazł, ale nas jeszcze do siebie nie przekonał.

I jeśli ma być Mer­cedesem Lecha Poz­nań, to na razie nawet z nazwy nim nie jest. Bo Teodor­czyk w pol­skim fut­bolu nie osiągnął nic. Goręt­szym nazwiskiem na boiskach Ekstrak­lasy jest będą­cy ostat­nio w prze­cięt­nej, a nawet trag­icznej formie, Ireneusz Jeleń, który sporo już zro­bił na fran­cus­kich boiskach. Teodor­czyk na razie wkracza w świat pro­fesjon­al­nej pił­ki i musi moc­no pra­cow­ać, aby nie tylko tren­er widzi­ał w nim Mer­cedesa, ale również kibice.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.