Djurdjević jeszcze pogra?

Przed obec­nym sezonem Ivan Djur­d­je­vić zapowiadał, że ten będzie jego ostat­nim, w piłkarskiej kari­erze. Serb rozpoczął kursy tren­er­skie. Dzi­ałacze Lecha już od jakiegoś cza­su pow­tarza­li, że dobrze było­by mieć takiego tren­era w swoim szta­bie szkoleniowym.

W środę bronię pracę dyplo­mową, ale na ław­ce jeszcze nie chcę usiąść. Trenerem mogę być w każdej chwili, a kari­ery piłkarskiej dru­gi raz już prze­cież nie wznow­ię — przyz­na­je 34-let­ni piłkarz.

Ter­az jed­nak Djur­d­je­vić chy­ba zmienił zdanie. Przede wszys­tkim dzię­ki dobrym wys­tępom Lecha w europe­js­kich pucharach. Co jed­nak na to dzi­ałacze poz­nańskiego zespołu? Wyda­je się, że Dju­ka otrzy­ma ofer­tę nowego kon­trak­tu. Nie tylko ze wzglę­du na piłkarskie umiejęt­noś­ci, ale też dlat­ego, że Ivan dba o dobrą atmos­ferę w szat­ni i opieku­je się nowy­mi zawodnikami.

Djur­d­je­vić może grać jako środ­kowy i lewy defen­sor, bądź defen­sy­wny i lewy pomoc­nik. Na każdej z tych pozy­cji po tym okienku będzie jeszcze więk­sza rywal­iza­c­ja, ale ze wzglę­du na wszech­stron­ność Ser­ba, tren­er Bakero zawsze może znaleźć dla niego miejsce na boisku, albo cho­ci­aż na ław­ce rezerwowych.

Czy dzi­ałacze planu­ją zatrzy­mać jeszcze przez sezon Ivan w roli piłkarza powin­niśmy się przekon­ać może nawet pod koniec maja. Mniej więcej w tym cza­sie charyz­maty­czny Serb otrzymy­wał zawsze propozy­cję przedłuże­nia umowy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress