21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
1dn.18godz.35min.
13.25 X3.20 22.18 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ekstraklasowe podsumowanie transferowe cz. V

Niedawno za cel obral­iśmy sobie opisanie zimowych poczy­nań trans­fer­owych klubów z pol­skiej Ekstrak­lasy. Dziś przyszedł czas na ostat­ni “odcinek”. Dla kibiców Lecha najważniejszy, gdyż dziś pod­sumu­je­my właśnie ruchy trans­fer­owe dzi­ałaczy “Kole­jorza”.

Zan­im okienko na dobre się otworzyło, Sła­womir Peszko postanow­ił wykupić swój kon­trakt z Lechem. Umożli­wiał mu to spec­jal­ny zapis w tej umowie. Kilka­dziesiąt godzin później, “Peszkin” był już zawod­nikiem niemieck­iego klubu 1. FC Koeln. Dzi­ałacze stwierdzili, że nie potrze­ba w związku z ode­jś­cie Sławka kupować prawego skrzy­dłowego. Nie po to latem doszedł do Lecha Jacek Kiełb.

Pier­wszym wzmoc­nie­niem Lecha był Bar­tosz Ślusars­ki. Kibice z bard­zo dużym dys­tansem pod­chodzili do tego zakupu. Bo czy napast­nik, który niczym szczegól­nym nie wyróżnił się w najsłab­szej drużynie Ekstrak­lasy — Cra­covii Kraków, może z powodze­niem wal­czyć z jed­nym z najlep­szych sna­jperów ligi, Artjom­sem Rudnevsem?

Według Mar­ka Pogorzel­czy­ka, dyrek­to­ra sportowego, “Ślusarz” będzie wys­tępował jako skrzy­dłowy i w takiej roli został do Lecha kupi­ony. Co z tego wyjdzie — zobaczymy.

Kole­jnym trans­fer­em było sprowadze­nie Huber­ta Wołąkiewicza. Najpierw pod­pisano kon­trakt obow­iązu­ją­cy od lata 2011 roku, a potem udało się dogadać z Lechią i 26-latek już zimą stał się piłkarzem Lecha. Tym samym spełniono jed­no z wyma­gań postaw­ionych przed sobą przez dzi­ałaczy Lecha — zakon­trak­towanie środ­kowego obroń­cy. Hubert może grać także jako lewy i prawy obroń­ca, a także defen­sy­wny pomoc­nik, co pow­ięk­sza jego szanse na wys­tępy w Lechu.

Kole­jnym celem, było sprowadze­nie na Buł­garską napast­ni­ka. I to udało się spełnić. Oprócz wspom­ni­anego już Ślusarskiego, który ma jed­nak grać na skrzy­dle, do Lecha dołączył młody Serb, Vojo Ubi­parip. Jeżeli 21-latek będzie równie dużym tal­en­tem, jak były (Robert Lewandows­ki) i obec­ny (Rud­nevs), eta­towy napast­nik, to nie mamy się o co martwić.

Z wypoży­czenia z Polonii Bytom ściąg­nię­to Tomasza Mikoła­jcza­ka, który gry­wał najczęś­ciej jako napast­nik, albo prawy pomoc­nik, jed­nak na ostat­nim zgrupowa­niu zdarzyło mu się nawet wys­tępować jako prawy defensor.

Kole­jny trans­fer był przeprowadzany z myślą o przyszłoś­ci. Inaczej nie moż­na nazwać ściąg­nię­cia z KSZO Ostrowiec 19-lat­ka Jaku­ba Kap­sy. Urod­zony w Opa­towie piłkarz może grać jako boczny obroń­ca. Po lewej, jak i po prawej stronie.

Ostat­nim wzmoc­nie­niem Lecha, jed­nak najbardziej wyczeki­wanym, był powrót z Rubi­na Kazań Rafała Murawskiego. Jed­nak zan­im doszło do final­iza­cji rozmów, przez prasę pojaw­iało się wiele speku­lacji. “Muraś” kil­ka razy był już w Lechu, jed­nak ofic­jal­nej infor­ma­cji ani widu ani sły­chu. W końcu Rafał pod­pisał kon­trakt z Lechem. Zdążył już przy­o­dzi­ać trykot z koziołka­mi w her­bie, po pół­torarocznej przerwie.

Kibice cieszyli się nie tylko z powodów czys­to piłkars­kich. Muraws­ki przed wyjaz­dem był kap­i­tanem Lecha i miał duże poważanie u kolegów z zespołu. Przez czas, kiedy go nie było, nie zaszły bowiem radykalne zmi­any, więc i ter­az będzie mógł dbać o dobrą atmos­ferę w szatni.

Oprócz wcześniej wspom­ni­anego Pesz­ki, Lecha zimą opuś­cił także Joël Tshibam­ba, który do koń­ca sezonu będzie grał w greck­iej AE Laris­sa. Wypoży­c­zony został także inny zawod­nik z kadry pier­wszego zespołu — Ján Zápo­to­ka, który będzie ter­az wys­tępował w słowack­iej Dubnicy.

Jeszcze przed rozpoczę­ciem okien­ka trans­fer­owego, dzi­ałacze Lecha postanow­ili rozwiązać kon­trakt z Arturem Wich­niarkiem, któy po lat­ach wró­cił do “Kole­jorza”. Ter­az “Król Artur” wys­tępu­je w niemieckim klu­bie FC Ingolstadt.

Z Lecha, do innego poz­nańskiego klubu — Warty — przeniósł się Łukasz Białożyt. Ten młody zawod­nik nie potrafił wywal­czyć sobie miejs­ca w składzie Mis­trza Pol­s­ki. Ba, nawet nie siadał na ław­ce rezerwowych.

Pon­ad­to, dwaj młodzi piłkarze — Adam Gaj­da oraz Ger­ard Bieszczad — zostali wypoży­czeni do słab­szych klubów, aby nabrać niezbęd­nego doświad­czenia. Pier­wszy będzie ter­az wys­tępował w klu­bie z Grudz­iądza, w Olimpii, a dru­gi — w Wiśle Płock.

Lech był już ostat­nim przys­tankiem na drodze do opisa­nia tego wszys­tkiego, czego byliśmy świad­ka­mi w powoli kończą­cym się zimowym okienku trans­fer­owym. Ter­az pozosta­je nam już tylko czekać na wznowie­nie roz­gry­wek Ekstraklasy!

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.