07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.39min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ekstraklasowe podsumowanie transferowe cz. V

Niedawno za cel obral­iśmy sobie opisanie zimowych poczy­nań trans­fer­owych klubów z pol­skiej Ekstrak­lasy. Dziś przyszedł czas na ostat­ni “odcinek”. Dla kibiców Lecha najważniejszy, gdyż dziś pod­sumu­je­my właśnie ruchy trans­fer­owe dzi­ałaczy “Kole­jorza”.

Zan­im okienko na dobre się otworzyło, Sła­womir Peszko postanow­ił wykupić swój kon­trakt z Lechem. Umożli­wiał mu to spec­jal­ny zapis w tej umowie. Kilka­dziesiąt godzin później, “Peszkin” był już zawod­nikiem niemieck­iego klubu 1. FC Koeln. Dzi­ałacze stwierdzili, że nie potrze­ba w związku z ode­jś­cie Sławka kupować prawego skrzy­dłowego. Nie po to latem doszedł do Lecha Jacek Kiełb.

Pier­wszym wzmoc­nie­niem Lecha był Bar­tosz Ślusars­ki. Kibice z bard­zo dużym dys­tansem pod­chodzili do tego zakupu. Bo czy napast­nik, który niczym szczegól­nym nie wyróżnił się w najsłab­szej drużynie Ekstrak­lasy — Cra­covii Kraków, może z powodze­niem wal­czyć z jed­nym z najlep­szych sna­jperów ligi, Artjom­sem Rudnevsem?

Według Mar­ka Pogorzel­czy­ka, dyrek­to­ra sportowego, “Ślusarz” będzie wys­tępował jako skrzy­dłowy i w takiej roli został do Lecha kupi­ony. Co z tego wyjdzie — zobaczymy.

Kole­jnym trans­fer­em było sprowadze­nie Huber­ta Wołąkiewicza. Najpierw pod­pisano kon­trakt obow­iązu­ją­cy od lata 2011 roku, a potem udało się dogadać z Lechią i 26-latek już zimą stał się piłkarzem Lecha. Tym samym spełniono jed­no z wyma­gań postaw­ionych przed sobą przez dzi­ałaczy Lecha — zakon­trak­towanie środ­kowego obroń­cy. Hubert może grać także jako lewy i prawy obroń­ca, a także defen­sy­wny pomoc­nik, co pow­ięk­sza jego szanse na wys­tępy w Lechu.

Kole­jnym celem, było sprowadze­nie na Buł­garską napast­ni­ka. I to udało się spełnić. Oprócz wspom­ni­anego już Ślusarskiego, który ma jed­nak grać na skrzy­dle, do Lecha dołączył młody Serb, Vojo Ubi­parip. Jeżeli 21-latek będzie równie dużym tal­en­tem, jak były (Robert Lewandows­ki) i obec­ny (Rud­nevs), eta­towy napast­nik, to nie mamy się o co martwić.

Z wypoży­czenia z Polonii Bytom ściąg­nię­to Tomasza Mikoła­jcza­ka, który gry­wał najczęś­ciej jako napast­nik, albo prawy pomoc­nik, jed­nak na ostat­nim zgrupowa­niu zdarzyło mu się nawet wys­tępować jako prawy defensor.

Kole­jny trans­fer był przeprowadzany z myślą o przyszłoś­ci. Inaczej nie moż­na nazwać ściąg­nię­cia z KSZO Ostrowiec 19-lat­ka Jaku­ba Kap­sy. Urod­zony w Opa­towie piłkarz może grać jako boczny obroń­ca. Po lewej, jak i po prawej stronie.

Ostat­nim wzmoc­nie­niem Lecha, jed­nak najbardziej wyczeki­wanym, był powrót z Rubi­na Kazań Rafała Murawskiego. Jed­nak zan­im doszło do final­iza­cji rozmów, przez prasę pojaw­iało się wiele speku­lacji. “Muraś” kil­ka razy był już w Lechu, jed­nak ofic­jal­nej infor­ma­cji ani widu ani sły­chu. W końcu Rafał pod­pisał kon­trakt z Lechem. Zdążył już przy­o­dzi­ać trykot z koziołka­mi w her­bie, po pół­torarocznej przerwie.

Kibice cieszyli się nie tylko z powodów czys­to piłkars­kich. Muraws­ki przed wyjaz­dem był kap­i­tanem Lecha i miał duże poważanie u kolegów z zespołu. Przez czas, kiedy go nie było, nie zaszły bowiem radykalne zmi­any, więc i ter­az będzie mógł dbać o dobrą atmos­ferę w szatni.

Oprócz wcześniej wspom­ni­anego Pesz­ki, Lecha zimą opuś­cił także Joël Tshibam­ba, który do koń­ca sezonu będzie grał w greck­iej AE Laris­sa. Wypoży­c­zony został także inny zawod­nik z kadry pier­wszego zespołu — Ján Zápo­to­ka, który będzie ter­az wys­tępował w słowack­iej Dubnicy.

Jeszcze przed rozpoczę­ciem okien­ka trans­fer­owego, dzi­ałacze Lecha postanow­ili rozwiązać kon­trakt z Arturem Wich­niarkiem, któy po lat­ach wró­cił do “Kole­jorza”. Ter­az “Król Artur” wys­tępu­je w niemieckim klu­bie FC Ingolstadt.

Z Lecha, do innego poz­nańskiego klubu — Warty — przeniósł się Łukasz Białożyt. Ten młody zawod­nik nie potrafił wywal­czyć sobie miejs­ca w składzie Mis­trza Pol­s­ki. Ba, nawet nie siadał na ław­ce rezerwowych.

Pon­ad­to, dwaj młodzi piłkarze — Adam Gaj­da oraz Ger­ard Bieszczad — zostali wypoży­czeni do słab­szych klubów, aby nabrać niezbęd­nego doświad­czenia. Pier­wszy będzie ter­az wys­tępował w klu­bie z Grudz­iądza, w Olimpii, a dru­gi — w Wiśle Płock.

Lech był już ostat­nim przys­tankiem na drodze do opisa­nia tego wszys­tkiego, czego byliśmy świad­ka­mi w powoli kończą­cym się zimowym okienku trans­fer­owym. Ter­az pozosta­je nam już tylko czekać na wznowie­nie roz­gry­wek Ekstraklasy!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.