Fryzura, która przetrwa szaloną noc — sposoby na utrwalenie każdego ułożenia włosów

Fryzura, która przetrwa szaloną noc — sposoby na utrwalenie każdego ułożenia włosów

Fryzu­ra to ważny ele­ment styl­iza­cji. Wyjątkowe ułoże­nie włosów może pod­kreślić atu­ty nat­u­ral­nej urody, dodać charak­teru i ele­gancji. Kluczem jest trwałość efek­tu — nawet najbardziej atrak­cyj­na fryzu­ra nie zda egza­minu, jeśli nie będzie trwała i odpor­na na dzi­ałanie czyn­ników zewnętrznych. Dowiedz się, jak najlepiej zabez­pieczyć wymod­e­lowane włosy i czego najlepiej uży­wać do styl­iza­cji fryzur wiec­zorowych, by móc swo­bod­nie baw­ić się do białego rana!

Czego użyć do utrwalenia fryzury?

Pro­duk­ty do mod­e­lowa­nia fryzury są niezbędne, jeżeli chce­my, aby fryzu­ra utrzy­mała się przez kil­ka godzin. Warto prze­myśleć wybór — spośród sze­rok­iej ofer­ty kos­me­tyków może­my zakupić różnego rodza­ju żele, pian­ki, lakiery, pasty do włosów. Ważne jest jed­nak, by wiedzieć, że nie każdy kos­me­tyk nada­je się do każdego rodza­ju włosów i fryzury. Jakich pro­duk­tów może­my użyć do stylizacji?

  • Żel — znany i częs­to stosowany środek. Ide­al­ny dla krót­szych, nieco bardziej zwar­i­owanych fryzur. Jest dość obciąża­ją­cy, dlat­ego najlepiej sprawdza się na grubych włosach. Ma właś­ci­woś­ci nabłyszcza­jące. Wyma­ga szy­bkiego i zde­cy­dowanego dzi­ała­nia — po zastyg­nię­ciu ciężko już zmienić ułoże­nie fryzury.
  • Guma — elasty­czny preparat, nada­je się do układa­nia krót­kich fryzur i fal. Dobry kos­me­tyk dla mężczyzn, dyscy­plin­u­je włosy bez sztucznego efektu.
  • Krem — kos­me­tyk do styl­iza­cji krót­kich i półdługich fryzur, ma dzi­ałanie usz­ty­w­ni­a­jące, doda­jące obję­toś­ci — ide­al­ny do mod­e­lowa­nia. Dzię­ki odpowied­niej aplikacji krem moż­na wyko­rzys­tać do uzyska­nia efek­tu “out of bed” — nat­u­ral­nego zmierzwienia, spon­tan­icznego, lekko nieu­porząd­kowanego upięcia.
  • Laki­er — pro­dukt posi­ada­ją­cy wiele rodza­jów: nabłyszcza­ją­cy, doda­ją­cy obję­toś­ci, pod­kreśla­ją­cy kolor, utr­wala­ją­cy skręce­nie włosów. Najczęś­ciej sto­su­je się go do utr­wala­nia zakońc­zonej już, suchej fryzury zarówno krótkiej, półdługiej jak i długiej. Ważne jest, by uży­wać lakieru z umi­arem, dozu­jąc go na włosy z odpowied­niej odległości.
  • Pianka — jeden z pop­u­larniejszych pro­duk­tów, przez­nac­zony dla mod­e­lowa­nia fryzur półdługich i długich, roz­puszc­zonych i spię­tych, włosów cien­kich i grubych. Apliku­je się ją na włosy osus­zone ręcznikiem. Pianka doda­je obję­toś­ci, puszys­toś­ci i nada­je odpowied­ni kształt.
  • Wosk — jego główne dzi­ałanie to wygładze­nie i nabłyszcze­nie. Sprawdza się na grubych, krę­conych, moc­nych włosach. Ide­al­ny dla utr­wale­nia klasy­cznego koka.

Dzię­ki sze­rok­iemu wyborowi kos­me­tyków utr­wala­ją­cych i mod­elu­ją­cych fryzurę możesz zakupić najlep­szy pro­dukt ściśle dopa­sowany do Twoich potrzeb. Pro­duk­ty do styl­iza­cji L’Oreal Pro­fes­sion­nel to jed­na z możli­woś­ci wyboru potrzeb­ne­go pro­duk­tu zarówno dla kobi­et, jak i mężczyzn.

Zanim kupisz produkt do stylizacji…

Jeśli przymierza­sz się do zakupu pro­duk­tu styl­iza­cyjnego lep­szej jakoś­ci, a co za tym idzie o wyższej cenie, warto dobrze prze­myśleć zakup, aby był dla nas jak najko­rzyst­niejszy. Warto zasięgnąć porady fryz­jera — jego fachowa wiedza pomoże Ci pod­jąć właś­ci­wy wybór. Jeśli częs­to narażasz swo­je włosy na dzi­ałanie wyso­kich tem­per­atur — zaopa­trz się także w pro­duk­ty chroniące przed szkodli­wym dzi­ałaniem gorą­ca na struk­turę włosów. Zori­en­tuj się o nowoś­ci­ach na rynku, czy­taj porady styl­istów. Metodą prób i błędów z pewnoś­cią zna­jdziesz ide­al­ny pro­dukt mod­elu­ją­cy dla Ciebie!

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kursy na mecze Lecha

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.