27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.14godz.25min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Hipokryzja?

Nawet jeśli wypowiedzi w medi­ach nie są zgodne z prawdą, to dobrze było­by gdy­by były spójne i wza­jem­nie się nie wyk­lucza­ły. Jed­nak nie zawsze tak się zdarza. Tym razem mała nieś­cisłość w związku z wypowiedzi­a­mi tren­era Mar­iusza Ruma­ka, a doty­czyła zawod­ników Lecha i ich przyszłoś­ci w klubie.

Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że w ostat­nim cza­sie najm­niejsze powody do zad­owole­nia ma Dim­itri­je Injac. To kole­jny w ostat­nim cza­sie zasłużony zawod­nik, z którym Lech Poz­nań nie przedłuży wygasającej umowy. Nie chcę wchodz­ić w kwest­ie związane z negoc­jac­ja­mi, ale pewne jest to, że Dima w Poz­na­niu chci­ał zostać, co wielokrot­nie pow­tarzał, i liczył na to, że uda mu się dojść do porozu­mienia z przed­staw­iciela­mi Lecha Poz­nań. O tym, że to się nie uda dowiedzi­ał się z mediów, gdy umowę z “Kole­jorzem” pod­pisał Łukasz Trałka.

- Zawar­liśmy dżen­telmeńską umowę, ponieważ może zdarzyć się sytu­ac­ja, że zwiąże­my się z innym zawod­nikiem. Dzisi­aj to się stało i zamy­ka to możli­wość pod­pisa­nia kon­trak­tu z Dimą — zaz­naczył trener.

Szkole­niowiec “Kole­jorza” Mar­iusz Rumak pod­kreślał jed­nak, w kon­tekś­cie przyszłoś­ci Jac­ka Kieł­ba i Jaku­ba Wil­ka, że chci­ał­by oso­biś­cie przekazać zawod­nikom wiado­mość doty­czącą planów klubu wzglę­dem ich szans na grę. Podob­nie było, gdy mówił o ogłasza­niu osiem­nast­ki mec­zowej. — Wpierw roz­maw­iam z piłkarzem, później z medi­a­mi — tłumaczył.

Na pier­wszy rzut oka moż­na powiedzieć, że to hipokryz­ja, bo mówimy jed­no, robimy drugie. Po drugie — kole­jny raz okazano brak sza­cunku dla zawod­ni­ka, który zagrał 203 ofic­jalne mecze dla Lecha i posi­a­da najwięk­szą liczbę meczów spośród wszys­t­kich zagranicznych piłkarzy w his­torii klubu.

Czyli co, nie zmienia się nic?

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.