Kaczarawa: Niestety w tym sezonie już nie zagram

Kaczarawa: Niestety w tym sezonie już nie zagram

Nika Kaczarawa od początku swo­jego poby­tu w Lechu Poz­nań nie zal­icza zbyt dobrego okre­su. Gruz­ińs­ki napast­nik nawet przez moment nie stał się ważną postacią dla wicemistrza Pol­s­ki, a do tego pod koniec 2020 roku przy­plą­tała się kon­tuz­ja, która aż do ter­az nie pozwala mu nawet dobrze trenować. W roz­mowie z ofic­jal­ną stroną Lecha Poz­nań, Kaczarawa opisał swój pro­ces reha­bil­i­tacji, a także ocenił Gruzję w eliminacjach.

Małe szanse na pozostanie w Lechu?

27-let­ni ataku­ją­cy jest wypoży­c­zony do Lecha Poz­nań z cypryjskiego Anortho­sisu. Nic nie wskazu­je jed­nak na to, że “Kole­jorz” postanowi wykupić go na stałe, zwłaszcza po przyjś­ciu Arona Johannssona. Do tego lep­szą pozy­cję w zes­pole wywal­czył sobie także Fil­ip Szym­czak. Kaczarawa w kon­tekś­cie swo­jej oso­by został zapy­tany o walkę z kon­tuzją. Sam Gruzin przyz­nał, że Lechowi w tej kam­panii już nieste­ty nie pomoże.

Czu­ję się już bard­zo dobrze, a reha­bil­i­tac­ja prze­b­ie­ga zgod­nie z planem. Zacząłem już bie­gać na bieżni anty­graw­ita­cyjnej, więc mam nadzieję, że wkrótce będę mógł wró­cić także do truch­ta­nia po muraw­ie. Nieste­ty w tym sezonie na boisko w meczu nie dam już rady wybiec — powiedzi­ał Kaczarawa.

Zobacz również: Lech Poz­nań postawi na psychologów

Nika Kaczarawa ocenił także wys­tęp w nar­o­dowych barwach swo­jego kole­gi z Lecha, Niki Kvekveskiriego. Pomoc­nik w pier­wszych dwóch spotka­ni­ach elim­i­na­cyjnych ze Szwecją i Hisz­panią zagrał łącznie 75 min­ut. Kaczarawa przyz­nał, że Kvekveskiri spisał się naprawdę dobrze.

Oba te wys­tępy były dobre w jego wyko­na­niu. W spotka­niu ze Szweda­mi bard­zo dużo pra­cow­ał w defen­sy­wie i był ważnym zawod­nikiem w środ­ku pola, który kon­trolował tem­po naszej gry i zmieni­ał stronę boiska, jaką aku­rat atakowal­iśmy. Gdy wchodz­ił na murawę w meczu z Hisz­panią, to rywale byli zde­cy­dowanie częś­ciej przy piłce, więc jego zada­nia były głównie defen­sy­wne i myślę, że wywiązał się z nich dobrze — dodał Kaczarawa.

 

 

fot.lechpoznan.pl

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.