Kandydat na trenera Lecha: Waldemar Fornalik

Kandydat na trenera Lecha: Waldemar Fornalik

Już jutro sztab szkole­niowy Lecha Poz­nań dowie się, jaka czeka go przyszłość. Mogą pozostać na stanowisku, bądź – co wyda­je się bardziej praw­dopodob­ne zostaną zwol­nieni. Jak poda­je ofic­jal­na strona Lecha, wygrany mecz z Lechią nie ma wpły­wu na decyzję zarządu.

Mimo tego, że ofic­jal­nej infor­ma­cji nie ma, zda­je się, że wszyscy już skaza­li Ruma­ka na „wyg­nanie”. Speku­lu­je się, kto miał­by go zastąpić na tym stanowisku. Jed­nym z najpoważniejszych kandy­datów jest Walde­mar Fornalik.

Blisko prze­jś­cia tego tren­era do Lecha był w mar­cu tego roku, kiedy tren­erowi Rumakowi nie udało się wygrać czterech kole­jnych meczów wyjaz­dowych z rzę­du. Tem­at upadł, gdy cud­em w Poz­na­niu udało się strzelić Możdże­niowi bramkę w dolic­zonym cza­sie gry, dającą trzy punk­ty Lechowi w spotka­niu z Podbeskidziem.

- Mogę zapewnić, że nie było i nie będzie tem­atu Walde­mara For­nali­ka w Lechu — mówił dla „Przeglą­du Sportowego” wiceprezes Kole­jorza Piotr Rutkows­ki w mar­cu tego roku.

Jed­nak coś się zmieniło. Jeśli typować osobę, która zastąpi Ruma­ka na stanowisku, to kandy­datu­ra For­nali­ka jest jed­ną z tych rozważanych. Powodów jest kil­ka. Jed­nym z poważniejszych, to oczy­wiś­cie zna­jo­mość For­nali­ka i preze­sa Rutkowskiego, gdy ten pier­wszy był w lat­ach 2004–2005 drugim trenerem Ami­ki Wronki.

Walde­mar For­nalik był wychowankiem Ruchu Chorzów, wys­tępował jako obroń­ca i to właśnie z tym klubem obję­tym przez niego, jako tren­er 27 kwiet­nia 2009 roku odniósł najwięk­sze sukcesy w swo­jej kari­erze tren­er­skiej. W sezonie 2011/2012 zdobył wicemistr­zost­wo Pol­s­ki, zagrał w finale Pucharu Pol­s­ki prze­gry­wa­jąc wysoko z Legią Warszawa.

Kap­i­tanowie i tren­erzy Ekstrak­lasy doce­nili pracę włożoną w chor­zows­ki Ruch i przyz­nali mu nagrodę najlep­szego tren­era tych roz­gry­wek. Jego całkow­ity bilans w Ruchu to 121 meczów, z czego 57 było wygranych, 36 prze­granych, a 28 zremisowanych.

Po sukce­sie, jaki odniósł został selekcjonerem reprezen­tacji Pol­s­ki. Obe­j­mował zespół w trud­nym momen­cie, po odpad­nię­ciu z grupy w finałach Euro 2012, pon­ad­to został rzu­cony od razu na głęboką wodę — miał poprowadz­ić reprezen­tację do Brazylii. For­nalik miał być nadzieją na poprawę gry kadry.

Jed­nak po pewnym cza­sie zaczę­to go coraz bardziej kry­tykować, między inny­mi za ciągłe mieszanie w składzie, przede wszys­tkim w obronie. Został zwol­niony po nieza­k­wal­i­fikowa­niu się do Mis­tr­zostw Świa­ta w 2014 roku, dzień po porażce z Anglika­mi. Reprezen­tację poprowadz­ił w 18 spotka­ni­ach — 8 wygranych, 6 porażkach i 4 remisach.

Od tego cza­su jego tren­er­s­ka przy­go­da stanęła w miejs­cu – nie prowadz­ił żad­nej drużyny. Czy zmieni się to jutro?

Zdję­cie: http://fanatycyfutbolu.com.pl/

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.